01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Informace poskytnuté 2023

Informace poskytnuté v roce 2023 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Spis IMP - stížnost žadatele na chování strážníka - MPPH 4867/2023
Všechny dokumenty/záznamy v souvislost s areálem ubytovny na adrese Ke Kablu, Praha 10 - 1. 1. 2017 - 4. 1. 2023 - č. j. MPPH 6477/2023
Jak byla řešena oznámení nedovoleného stání vozidel na zeleni ze dne 4. 1. 2023, Peroutkova ul., Praha 5  - č.j. MPPH 6557/2023
Přestupky - parkování ulice Novoborská a Mimoňská, Praha 9 v roce 2022 - č. j. MPPH 8925/2023
Zásahy MP na adrese SVJ, Na Skalce, Praha 5 - 14.1. + 4.2. + 5.2.2023 - č. j. MPPH 15467/2023
Informace o MP (založení, org. struktura atp.) + vztah s IZS za období od 2010 + 2021 - č. j. MPPH 7513/2023
Zpracování stížností v podmínkách MP + související statistika - č. j. MPPH 12682/2023
RNK provozem 4 barů/hospod na území MČ Praha 3, období 2021 - 2022 - č. j. MPPH 19475/2023
Oznámení na tísňovou linku 156 – 24. 2. 2023  - stání vozu ve vyhrazeném pruhu pro cyklisty - č. j. MPPH 22402/2023
ÚZ z 6. 2. 2023 - výjezd na adresu Kurta Konrada, Praha 9 - č. j. MPPH 126602/2023
Odtah ze dne 15. 2. 2023, Janovského, Praha 7 - důvod + celkový počet odtažených vozidel - č. j. MPPH 25276/2023
TPZOV - metodika přiměřenosti použití, poměrné zastoupení přestupků - č. j. MPPH 24592/2023
Jak byla řešena oznámení žadatele na RNK z Holešovické tržnice v noci 17.3. - 18. 3. 2023 - č.j. MPPH 31616/2023
Jak zjistit, zda má žadatel nějaké pokuty za parkování - č. j. MPPH 31040/2023
Počet oznámení na RNK z oblasti Holečovické tržnice v noci 17. 3. -18. 3. 2023 - č. j. MPPH 31612/2023
Oznámení - parkování na zeleni, Střimelická, Praha 4, 22. 3. 2023 - kdy dorazila hlídka, jak řešeno, čas řešení - č. j. MPPH 33665/2023
Statistika za rok 2022 - počet strážníků, průměrný plat, počty přestupků, TPOZV, odtahy … č. j. MPPH 30739/2024
Průměrná hrubá mzda strážníka MP v 7. platové třídě, 8. stupeň v roce 2022 - č. j. MPPH 33652/2023
Přestupky - statistiky 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 - č. j. MPPH 39451/2023
Interní předpis - video/audio záznamy o průběhu zákroku, doba uchování, zveřejňování, seznam zařízení MKS, technické údaje, doba uchování záznamu atp. - č. j. MPPH 32910/2023
Oznámení - parkování v křižovatce - Hrusická 2, Praha 4, 25. 3. 2023 - kdy dorazila hlídka, jak řešeno, čas řešení - č. j. MPPH 34964/2023
Oznámení - parkování na zeleni, Střimelická, Praha 4, 21. 3. 2023 - kdy dorazila hlídka, jak řešeno, čas řešení - č. j. MPPH 37924/2023
RNK - Káranská, Praha 10 (6. měsíců zpětně)  - č. j. MPPH 37971/2023
ÚZ + videozáznam k události ze dne 16.11.2022, Václavské nám., zveřejněné na FCB MP - č. j. MPPH 33672/2023
Stížnost na chování strážníka z OŘ 4  - jak vyřešena, uzavřena – č. j. MPPH 42253/2023
Kontroly - neoprávněná jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu - Evropská, směr do centra od ulice k Letišti po nádraží Veleslavín 1. 1. 2023 – 14.  4. 2023 - č. j. MPPH 42515/2023
RNK - Lublaňská ul., Praha 2 od 1. 6. 2017 do data podání žádosti - č. j. MPPH 30902/2023
ÚZ - Jakutská, Praha 10, RNK, 28. 4. 2023 - č. j. MPPH 50489/2023
Napadení žadatele - oznámení na parkování na vyhrazeném parkovišti v ulici Za Mototechnou dne 28. 4. 2023 – identifikace strážníků, informace ve věci vozidel na místě zaparkovaných, kopie souvisejících písemností atd.  - č. j. MPPH 50482/2023
Video zveřejněné na FCB dne 5. 5. 2023 - dotazy k řešení přestupku (opilý cyklista) - č. j. MPPH 51482/2023
Počet dní a celkový čas - měření rychlosti v ulici Nad Okrouhlíkem od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 - MPPH 51494/2023
RNK 2022, 2023 + měření hluku 2020 - 2023 - objekt na adrese Na Dobré vodě 39, Praha - Křeslice - č. j. MPPH 56676/2023
Oznámení ze dne 5. 3. 2023 - vytopení stropů v bytě na adrese Praha 2 -  č. j. MPPH 60023/2023
Přestupky - volné pobíhání psů, území hl. m. Praha + MČ Praha 3, rok 2022 + 1. 1. 2023 - 31. 5. 2023  - kolik, průměrná výše pokuty, procento řešené domluvou, postup strážníka atd.  -  č. j. MPPH 61427/2023
ÚZ - RNK 28. 5. 2023 - nám. Olgy Schinpflugové, Praha 5 - č. j.  MPPH 68628/2023
ÚZ z události v létě 2020 nebo 2021 - RNK na adrese Orelská 11, Praha 10 - č. j. MPPH 68172/2023
Jak řešeno uzavření silnice Ledařská, P-4 oznámené žadatelem ve dnech 15. a 17. 6. 2023 - č. j. MPPH 67580/2023
Jak řešeno oznámení žadatele ze dne 21. 6. 2023 (parkování v ul. Ledařská, RNK festival Ledárny Open Air) - č. j. MPPH 69543/2023
Vymáhání opatření v rámci pandemie COVID-19 - data za 03/2020 - 05/2022 - č.j. MPPH 72075/2023
Parkování vozů - Ledařská, Praha 4, jak řešeno oznámení žadatele ze dne 29. 6. 2023 - MPPH 72701/2023
TPZOV - v režimu § 17e odst. 1 písm. b) zákona o obecní policii - rok 2022, manipulační poplatek, zjištění nedoplatku - č. j. MPPH 74029/2023
„Údajný petiční stánek“ v blízkosti Úřadu vlády ČR - protiprávní jednání a způsob vyřízení, kontroly vyhrazeného parkování v oblasti, dodržování veřejného pořádku atp. - 12. 6. 2023 - 10. 7. 2023 - č. j. MPPH 74597/2023
Parkování vozů - Ledařská, Praha 4, jak řešeno oznámení žadatele ze dne 13. 7. 2023 - MPPH 76780/2023
Jak řešeno oznámení žadatele ze dne 25. 6. 2023 na parkování vozidel v rozporu s platným dopravním značením v lokalitě ulice K jezeru - č. j. MPPH 71198/2023
RNK - Karlínské kasárny - jak řešeno oznámení ze dne 23. 7. 2023 - MPPH 78749/2023
Přestupky v dopravě - 9. a 10. 8. 2023 - Ledařská ul. Praha 4 - č. j. MPPH 86130/2023
RNK - 11. 8. 2023 - Karlínská kasárna, Praha 8  - MPPH 86137/2023
RNK 15.8.2023 - Ledařská, Praha 4 - č. j. MPPH 86515/2023
Odstup strážníků městské policie od řešených osob během výkonu služby - MPPH 86766/2023
RNK 17. 8. 2023 - Kasárny Karlín - č. j. MPPH 87111/2023
Oznámení ze dne 15. 8. 2023, parkování vozů v ul. Ledařská, Praha 4 - č. j. MPPH 87584/2023
Oznámení na tísňovou linku 156 ze dne 24. 8. 2023 - parkování Ledařská, U kempinku - č. j. MPPH 89487/2023
Řešení přestupků nákladních vozidel, proškolení strážníků - vyhláška č. 294/2015 Sb., jak řešeno oznámení žadatele na l. 156 ze dne 30. 8. 2023, interní akt řízení upravující užití výstražného zvukového zařízení - č. j. MPPH 91025/2023
Dotazy ve věci odtahu vozidla klientky ze dne 24. 5. 2023 - č. j. MPPH 85672/2023
Kopie zápisu o podaném vysvětlení ze dne 29. 8. 2023 na služebně OŘ MP Praha 10 (garáže Novobohdalecká) - č. j. MPPH 95710/2023
Důvod odebrání vjezdového povolení řidiči partnerské CK - č. j. MPPH 96848/2023
Oznámení na l. 156 ze dne 21. 8. 2023 - parkování v ulicích u Kempinku, Ledařská - č. j. MPPH 88011/2023
ÚZ - 20. 9. - 21. 9. 2023 - zaměstnanec v podnapilém stavu - č.j. MPPH 104217/2023
Fotky pořízené před odtahem vozidla klientky ul. U Sluncové, Praha 8 v r. 2023 v anonymizované podobě - č. j. MPPH 103399/2023
Vyrozumění ve věci šetření IMP – osobní údaje strážníka, který pochybil  (jméno, příjmení, přijaté opatření, délka PP…) - č. j. MPPH 103425/2023
Oznámení ze dne 19.10.2023 - id. č. strážníků na místo vyslaných, v kolik hodin na místě, zda odhalili přestupkové jednání, ÚZ, id. č. strážníků užívajících vozidlo  - č. j. MPPH 108834/2023
Jak řešeno neoprávněné parkování v části ulice Křížová, Praha 5 za období od 1.10.2019 do 17. 10. 2023 - č. j. MPPH 107957/2023
Porušení obecně závazné vyhlášky 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 - č. j. MPPH 112151/2023
Jak byla řešena oznámení žadatele na špatné parkování v oblasti Újezdu n. Lesy ve dnech - č. j. MPPH 114215/2023
Analýza dle požadavku žadatele v Praze za rok 2013 vč. aktualizací - č. j. MPPH 116306/2023
Lustrace nových uchazečů o zaměstnání u MP - č. j. MPPH 114954/2023
Monitoring v ZPS (monitorovací vozidlo) - č. j. MPPH 119450/2023
Nelegální grafiti - postup MP + oznámení PČR za roky 2021, 2022 a 2023 - č. j. MPPH 122065/2023
Jak řešeno 5 oznámení žadatele - nedovolené parkování v ul. Jindřicha Bubeníčka a Františka Diviše, listopad 2023 -  č. j. MPPH 124784/2023
Přestupky - nedovolené parkování za období od 1.1.2023 do data podání žádosti - Václavské nám. (dolní část), Na Příkopě  - pěší zóny,  parkování osobních vozidel Praha, přestupky cyklistů a koloběžek Praha + ignorování přestupků +  1993 - do data podání žádosti - odtahy vozidel Praha - č. j. MPPH 125962/2023
Odtahy a nelegální parkování vozidel v lokalitě Spořilov za poslední rok - č. j. MPPH 111976/2023
Přestupky, Zdiměřická, Praha 11, 1. 10. 2023 - 31. 11. 2023 - stání vozů na chodníku  +  parkování vozů - č. j. MPPH 131406/2023
Stání na chodníku, na vyhrazeném parkovišti pro zásobování, v blízkosti křižovatky a přechodu pro chodce atd. na území MČ Praha 2 - č. j. MPPH 2549/2024
Informace v souvislosti s nedovoleným parkování v lokalitě Hliník (místní název), Praha 5 v uličce za sídlem STK, 1. 1. 2022 -30. 11. 2023 - č. j. MPPH-S 123271/2023

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy