01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Požadavky na uchazeče

Zákonem stanovené předpoklady:

  • občan České republiky

  • starší 18 let

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

  • zdravotní způsobilost

  • bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce) - s účinností od 1.1.2021 bude ověřeno vyžádáním opisu z evidence Rejstříku trestů

  • spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, ne starším, než 3 měsíce) - s účinností od 1.1.2021 může být ověřeno opisem z evidence přestupků

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy