01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Informace poskytnuté 2022

Informace poskytnuté v roce 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb.

RNK, Hlučkova, Praha 9 - 1. 1. 2022 - č. j. MPPH 4491/2022
Porušení obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hl. m. Praze za období od 31. 12. 2021 do 1. 1. 2022 - č. j. MPPH 399/2022
Interní směrnice, pokyn, nařízení atp. - zásady bezpečnosti práce při pohybu na vozovce - č. j. MPPH 1000/2022
Výpis výjezdů  - provoz Pumptrackové dráhy, křižovatka Pertoldova/Urbánkova, Praha 4 - za období od 1. 6. 2021 - 31. 12. 2021 - č. j. MPPH 3834/2022
RNK - Nad Koulkou, Praha 5 - č. j. MPPH 6888/2022
Str. id. č. 2483 - vzdělání, délka pracovního poměru, služební zařazení …, metodika zásahu strážníků v jednočlenné hlídce + související předpis atp. - č. j. MPPH 7845/2022
RNK, Hlučkova, Praha 9, 26. - 27.9.2020 - č. j. MPPH 14884/2022
Kamerová zařízení na služebně Letenská, pochybení OKS a strážníků OŘ 1, č. j. MPPH 11711/2022
Pokuty - jízda po chodníku kolo/koloběžka - 2019, 2020, 2021 - č. j. MPPH 17710/2022
RNK, Hlučkova, Praha od 1. 1. 2020 do data podání žádosti - č. j. MPPH 16255/2022
ÚZ z 8. 1. 2022, stanice metra Nádraží Holešovice - osoby bez respirátoru - č. j.  MPPH 14318/2022
RNK – Lípová, Praha 2 - hlučná klimatizace – únor 2022 - č. j. MPPH 16603/2022
Jak MP řeší parkování v ul. K Sádkám, Jiřiny Štěpničkové a Nad Kamínkou, Praha 5 - č. j. MPPH 20700/2022
Škodní události za rok 2020 - č. j. MPPH 22776/2022
Dokumentace 3 přestupků v dopravě z roku 2020, 2021, certifikát stanoveného měřidla, protokol z výslechu oznamovatele, smlouva s firmou Eltodo, formát datových souborů - č. j. MPPH 27705/2022
Otáčení vozidla MP ve světelné křižovatce , 4. 3. 2022 - č. j. MPPH 26330/2022
Skupina Taxi - jednotlivá činnost a odměny za období od 1. 1. 2021 do 1. 1. 2022 - č. j. MPPH 22474/2022
ÚZ ze dne 14. 3. 2022 - přístup na nezkolaudovanou stavbu "přírodní park Modřany - Povodňová" - č. j. MPPH 33112/2022
Skupina Taxi - id. č. strážníků + odměny za období od 1. 1. 2021 do 1. 1. 2022 - č. j. MPPH 37149/2022
ÚZ - RNK 31.3.2022 - Grafická, Praha 5, č. j. MPPH 45226/2022
Respirátory v MHD - kolik přestupků (pokuty, oznámení správnímu orgánu) v únoru 2022 + opatření v souvislosti masivním porušování pravidel v březnu 2022 - č. j. MPPH 37002/2022
Záznam z MKS – 19. 1. 2022, Opletalova ul. – odtah vozidla - č. j. MPPH 47326/2022
Aktuální počet služebních psů (dle plemen) a počet psovodů, jejich využití u MP - č. j. MPPH 43789/2022
Počet kontrol stání vozů na chodníku - U Bruských kasáren, Praha 1 + počet zjištěných přestupků za období od 1.1.2022 - 7. 4. 2022, č.j. MPPH 49249/2022
Parkování ul. Pod Bruskou (9.3.2022), dokumentace přestupku, kdo dal podnět ke kontrole + kolik kontrol + přestupků v ul. od 1. 1. 2022 do 5. 4. 2022 - č. j. MPPH 49233/2022
Počet strážníků MP v roce 2021 + kolik řešili dopravních přestupků, počet TPZOV, výše pokut, č. j. MPPH 49955/2022
Id. č. strážníka - dokumentace přestupku z 9. 3. 2022 v 19:41 hod, Pod Bruskou, Praha 1 - č. j. MPPH 50138/2022
Průměrný plat strážníka v roce 2021 - 10 let u MP, zařazený OŘ1 - č. j. MPPH 51612/2022
Přestupky v souvislosti se stáním vozidel v ulicích u stadionu Sinobo Stadium během fotbalového zápasu dne 1. 5. 2022 v čase od 17:00 - 22:00 hod - č.j. MPPH 57409/2022
VZ 92221 – Dodávka elektromobilů - jak zadavatel rozhodl, uzavřel smlouvy? - č. j. MPPH 72207/2022
Č. j. přestupku ze dne 20. 3. 2022, Fantova, Praha 5, pod kterým byl předán ke správnímu řízení MHMP - č. j. MPPH 74131/2022
Přestupky v dopravě, Linhartská, Praha 1  - kopie oznámení správnímu orgánu + id. č. strážníků, kteří přestupky dokumentovali - č.j. MPPH 46463/2022
Id. č. strážníka - dokumentace přestupku z 19. 4. 2022 v 12:22 hod, ul. Pod Bruskou, Praha 1 - č. j. MPPH 71512/2022
Parkování ul. Pod Bruskou - 19.4.2022 fotografie dokumentace přestupku, kdo dal podnět ke kontrole + kolik kontrol + přestupků v ul. za období od 6. 4. do 31. 5. 2022 - č. j. MPPH 71524/2022
Vyrozumění ke stížnosti č. j. MPPH 64756/2022 - jaké nezbytné úkony  byly strážníky prováděny - č. j. MPPH 72224/2022
Vyrozumění ke stížnosti č. j. MPPH 67748/2022 - jaké nezbytné úkony  byly strážníky prováděny - č. j. MPPH 73343/2022
RNK provozem barů - Vinyl bar + Public interest bar, ul. U Milosrdných, Praha 1  - č. j. MPPH 77403/2022
ÚPOZ - pravidla provozu + osud kočky přijaté dne 25. 5. 2022 - č. j. MPPH 76512/2022
RNK - provozovna Víno a Ústřice, s. r. o., Míšeňská 67/10, Praha 1, za období od 1. 1. 2022 do 17. 6. 2022 - MPPH 80595/2022
Koncert skupiny Metallica dne 22. 6. 2022 v Letňanech – kolik strážníků, dodatečné náklady, RNK  - č. j. MPPH 84855/2022
MPPH 77983/2022 - vyjádření ve věci parkování na pozemku č. 672 v k.ú Malá Strana – kdy a jaké subjekty – č. j. MPPH 88087/2022
Veřejný pořádek a úklidové služby - Pod Bruskou a Chotkova - nad hotelem Hoffmeister, Praha 1 - období od 1. 1. 2020 do 6. 6. 2022 - č. j. MPPH 74322/2022
Subjekty požádané o vyjádření ve věci parkování na pozemku č. 672 v k.ú Malá Strana v souvislosti s č. j. MPPH 77983/2022 a č. j. MPPH 90051/2022 + kopie dokumentů - č. j. MPPH 94658/2022
RNK - U Uranie, Praha 7 - vinárna Bzenecký dvůr - č. j. MPPH 100440/2022
Počty zaměstnanců - celkem + dle vyjmenovaných správních útvarů - č. j. MPPH 103183/2022
Řešení stížností žadatele - byla vyžádána od MHMP dokumenty ve věci rozhodnutí o odložení ve věci parkování - č. j. MPPH 110549/2022
Kontroly stání na chodníku v ul. U Bruských kasáren, Praha 1 + počet zjištěných přestupků za období od 8. 4. 2022 - 25. 8. 2022 - č.j. MPPH 109517/2022
Podněty v souvislosti s pořádáním akce LEDÁRNY OPEN AIR 2022 - č.j. MPPH 109489/2022
Data z monitorovacího vozu v ZPS Eltodo - č. j. MPPH 109508/2022
Poslední kontrola výskytu autovraků na území Velké Ohrady - č. j. MPPH 118449/2022
Interní směrnice - pravidla pořizování záznamů soukromými zařízeními strážníků MP - č. j. MPPH 119515/2022
ÚZ - MPPH 119937/2022 + související záznamy - událost ze dne 16. 9. 2022 , Praha 1 - č. j. MPPH 121544/2022
Jízda vozu MP dne 8. 2. 2022 - č. j. MPPH 122334/2022
Nález - U Dejvického rybníčku, Praha 6, zda se jednalo o nebezpečnou látku - MPPH 126006/2022
Zajištění provozu vozidel MP a chovu koní a ostatních dopravních prostředků, související smlouvy atp. - č. j. MPPH 130744/2022
Kolik pokut za pobíhající psy v roce 2021 - Praha 12 - č. j. MPPH 130049/2022
Informace k osobě strážníků id. č. 2483, 2643, 1839 a a 2942 - č. j. MPPH 130757/2022
Skútry  - typ, účel využití, pořizovací cena + bombardier - účel využití, rok pořízení, cena, náklady na provoz, kde je parkován, servis - č. j. MPPH 135567/2022
Volnočasový areál Gutovka - Skatepark - kontrola dodržování provozního řádu - č. j. MPPH 134235/2022
Jak je řešen vůz na zákazu zastavení - Hellichova ul., Praha 1 + jak jsou řešeny přestupky ukrajinských vozů - č. j. MPPH 130773/2022
Počet porušení zákazu vjezdu na účelovou komunikaci na pozemku č. 570/2 v k. Ú Nusle - 2019, 2020, 2021 a 2022 - č. j. MPPH 146986/2022
Zbraně ve vlastnictví MP + používané střelivo (výkon služby + výcvik) - č. j. MPPH 152442/2022
Přestupky - doprava - Na Poříčí, Praha 1, rok 2022 - č. j. MPPH 158989/2022
Informace k osobě strážníka id. č. 1519 - zaměstnán u MP 21.12.2022? - č. j. MPPH 160364/2022
Způsob potrestání strážníků - pochybení z 12. 10. 2022 - č. j. MPPH 160598/2022
ÚZ - prošetření podnětu ze dne 16. 12. 2022, Praha 4 - Modřany, poškozování cizího majetku - č. j. MPPH 3306/2023
Statistika - Přestupky za období od dle možnosti evidence MP do 31.12.2020 (veřejná zeleň, zóny placeného stání + modré zóny dle jednotlivých ulic na území MČ Praha 7) - č. j. MPPH 122303/2022

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy