01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Informace poskytnuté 2021

Informace poskytnuté v roce 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nečinnost MP - pozemní komunikace vedoucí z ul. Luční ke garážím - č. j. MPPH 5420/2021
Zbraně a střelivo - č. j. MPPH 8205/2021
Zabavené balonky - vyčíslení nákladů - č. j. MPPH 5939/2021
Zásah strážníků v ul. Thurnova , Praha 6, 16. 10. 2020 - č. j. MPPH 7695/2021
Osoba odpovědná za nákup materiálu pro tisk u MP - č. j. MPPH 12487/2021
Parkování v ul. Konstantinova, Praha 4 - č. j. MPPH 13013/2021
Dopravní nehoda, Zenklova ul, Praha 7 - MPPH 17362/2020
Nedostatečný průjezd v ul. K Beránku 11, Praha - Modřany, 13. 1. 2021 - č. j. MPPH 4718/2021
Dokumentace k schvalování rozhodnutí ve věci předchozí žádosti o informace žadatele - č. j. MPPH 15400/2021 - přílohy 1, 2, 3, 4
Dokumentace k prověřování vraku dne 28. 8. 2020, ul. Thurnova 15 - č. j. MPPH 15008/2021
Nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor - ustájení koní v Řeporyjích - č. j. MPPH 15901/2021
Řešení záboru dne 5. 2. 2021 na nám. Miloše Formana, Praha 1 - č. j. MPPH 17418/2021
RNK na adrese Makedonská 624/8, Praha 9 od 1.1.2018 do 22. 2. 2021 - MPPH 18807/2021
neoprávněné využívání garáží - počet zákroků MP za období od 2015 do 2020 - č. j. MPPH 18917/2021
RNK, Werichova ul. Praha 5 - záznamy o výjezdu - č. j. MPPH 19440/2021
ID strážníků, kteří dali TPZOV na vozidlo žadatele - č. j. MPPH 23425/2021
Chůze přes koleje v metru – č. j. MPPH 19358/2021
Ztráty a nálezy v podmínkách MP - č. j. MPPH 23077/2021
Řešení nahlášených přestupků v dopravě, ul. Hellichova a okolí - č. j. MPPH 23360/2021
Jak řešeno oznámení na l. 156 ze dne 15. 2. 2021 - č. j. MPPH 23914/2021
Oznámení na l. 156, stání na chodníku v ul. Slunečná, Na Třebešíně - č. j. MPPH 33355/2021
Jak řešeno oznámení na l. 156 ze dne 16. 4. 2021 - č. j. MPPH 42229/2021
Výjezdy v domě Bílkova 869 - duben 2021, č. j. MPPH 49843/2021
Kontroly cyklistů - jízda na chodníku, ul. Terezínská, Praha 9, duben/květen 2021 - č. j. MPPH 51614/2021
Napadení, donucovací prostředky, stížnosti, pracovní neschopnost atp. 2 strážníků MP za dobu trvání pracovního poměru  - č. j. MPPH 47595/2021
Důvod lustrace v registru obyvatel 5. 2. 2020 - č. j. MPPH 61984/2021
Stížnosti a výjezdy MP - Pumptracková dráha ul. Petroldova/Urbánkova, Praha 12 za období 2016 - 2021 - č. j.  MPPH 68828/2021
Incidenty  řešené MP v oblasti zahrádek Šutka za poslední dva roky - č. j. MPPH 58201/2021
RNK v klubu Stalin, pod metronomem v Letenských sadech - 26. 6. 2021 - č. j. MPPH 68319/2021
Pandemický zákon - přestupky + součet vybraných pokut - č. j. MPPH 68362/2021
Oznámení v souvislosti s adresou Kounická 17/663, Praha 10 - č. j. MPPH 68399/2021
Výsledek šetření strážníků dne 8.6 a 10. 6. 2021, rekonstrukce hotelu Intercontinental - č. j. MPPH 72823/2021
Kontakt na strážníka OŘ MP Praha 8 za účelem osobního poděkování za pomoc ze dne 28. 3. 2020 - č. j. MPPH 76342/2021
Počet dopravních značek B20a v Brusnickém tunelu směr Strahov, č. j. MPPH 75201/2021
RNK, Praha 4, 1. pololetí 2021 - č. j. MPPH 76492/2021
Právní předpisy udělující pravomoc strážníkovi MP k události ze dne 21. 7. 2021 - vykázání z obchodu, nezakryté dýchací cesty - č. j. MPPH 80227/2021
Nedovolené parkování na chodníku u domů na adrese Hořanská 2, 4, 6 , Praha 3 od 1. 8. 2021 do 17. 8. 2021  - č. j. MPPH 86191/2021
Záznam z MKS ze dne 7. 8. 2021 Radlická – Plzeňská, Praha 5 - č. j. MPPH 89303/2021
Žádost o poskytnutí interního předpisu - kontroly nočního klubu v Praze 1 - č. j. MPPH 84180/2021
ÚZ č. j. MPPH 78884/2021, Sofijské nám. Praha 4 - č. j. MPPH 90236/2021
ÚZ č. j. MPPH 40088/2020 - nezavřené dveře garáže v ul. Pštrossova, Praha 1 - č. j. MPPH 88005/2021
RNK, 31.7. - 1.8.2021, akce v retenční nádrži pod Branickým mostem - č. j. MPPH 97485/2021
Přestupky porušením zákazu zastavení za rok 2020 - Vladislavova ul. 21, Praha 1 - č. j. MPPH 96649/2021
ÚZ + zvukový záznam - RNK z areálu Ledáren v Braníku, 3. 9. 2021 - č. j. MPPH 98359/2021
Odtahy a dopravní přestupky – ul. Boudníkova, Praha 8 za rok 2020 a 2021 - č. j. MPPH 95123/2021
Umístění stacionárních a úsekových radarů, a dalších technických zařízení (jízda na červenou) - č. j. MPPH 98634/2021
ÚZ č. j. MPPH 112018/2021/OŘ 12 - stavba, park Modřany - Povodňová, č. j. MPPH 114052/2021
Rychloměr umístěný v ulici Modřanská na Praze 4, směr z centra, u sloupu SVO 401732 - stacionární nebo úsekový měřič rychlosti - č. j. MPPH 118673/2021
Fotodokumentace k překročení rychlosti a jízdu na červenou u vozidla jehož je žadatel provozovatelem, 2. 2. 2021 - č. j. MPPH 110746/2021
Smlouva/jiný právní titul na provoz rychloměru - Praha 6, Dejvický tunel, úsek pro směr jízdy Troja - č. j. MPPH 118670/2021
Dopravní přestupek v ul. Janského 4. 10. 2021, fotodokumentace + č. strážníka, počet přestupků během jeho výkonu služby - č. j. MPPH 123344/2021
RNK - záznam o provedeném šetření – 27. 9. 2021, Evropská, Praha 6, - č. j. MPPH 126695/2021
Jízda vozů MP po cyklostezkách, parcích a chodnících …  - č. j. MPPH 124006/2021
ÚZ č. MPPH 120458/2021/OŘ z 10. 11. 2021 + související videozáznam, Jungmannovo nám., Praha 1 - č. j. MPPH 121175/2021
ÚZ, 28. 11. 2021  - nezajištěná stavba rampy na Sofijském nám., Praha 4 - oznámení vč. foto - č. j. MPPH 128405/2021
RNK - záznam o provedeném šetření - Bohužel Bar, Bořivojova 61, Praha 3, 21. 11. 2021 v 01:20 - 01:50 hod - č. j. MPPH 134346/2021
ÚZ, 10. 12. 2021  - nezajištěná část stavby Přírodní park Modřany, P-4 - oznámení vč. foto - č. j. MPPH 134066/2021
Str. id. č. 2483 - vzdělání, délka pracovního poměru, služební zařazení, zda byl kázeňsky řešen + metodika zásahu strážníků, předpisem atd. - č. j. MPPH 127775/2021
OŘ 5 - náklady na energie služeben, defibrilátory, mimořádný příspěvek MČ 5, rozdělení odměn strážníkům - č. j. MPPH 120721/2021
Smlouva/jiný právní titul na provoz zařízení UnicamREDLIGHT - Chilská x Opatovická - směr Hostivař, Praha 4 - č. j. MPPH 140366/2021

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy