01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Informace dle 106 rok 2016

Informace poskytnuté v roce 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nález peněženky, předání majiteli - č.j. MPPH - 7147/16
Rušení nočního klidu P10 - MPPH - 17292_16
Blokáda taxikářů na magistrále - MPPH - 17281_16
Veřejná zakázka výstrojní materiál - č.j. MPPH - 33513_16
Služební č. strážníka - č.j. MPPH - 33589_16
Měření rychlosti - č.j. MPPH - 38046_16
Rušení nočního klidu - MPPH - 39010_16
Kopie dokumentů z osobní složky strážníka - č.j. MPPH - 40743_16
Počet kontrol taxi v r. 2015 - č.j. MPPH - 47327_16
Finan.prostř. chod taxi team - č.j. MPPH - 47332_16
Počet strážníků ve výkonu P7 - č.j. MPPH - 47828_16
Výpis přestupků řeešených MP v r. 2015 - č.j. MPPH - 48329_16
Žádost o kopii úředního záznamu - č.j. MPPH - 51130_2016
Jak vyřešen přestupek na P7 - č.j. MPPH - 56006_2016
č.j. MPPH 58947_16 smlouvy, objednávky na boty pro strážníky  MP
č.j. MPPH - 60396_2016 - foto prašnost v domě
č.j. 64065_2016 - smlouvy k VZ
č.j. MPPH - 70308_2016 - posuzování přestupků
č.j. MPPH - 74622_2016 - počet BP Praha 14 - 2015-2016
č.j. MPPH - 76643_16 - Smlouva k VZ
MPPH - 78083_16 - VP v provozovnách
MPPH - 79770_16 - Rušení NK -sportovna P5
MHMP - 81956_2016 - nařízení exekuce
MPPH - 87908_16 - RNK Hostinec Na Kamýku
MPPH - 90496_16 - fotodokumentace z nehody
č.j. MPPH - 96459_2016 - rozbitý truhlík
MHMP - 97194_16 - dodací listy
Přestupky VP - č.j. MPPH - 98203_2016
Nedovolené stání před přechodem - č.j. MPPH - 97724_2016
Rozpočet HMP_městská policie - č.j. MPPH- 101911_16
Výjezd MP na P10 - č.j. MPPH - 108398_16
Dodání stejnokroje, platy MP - č.j. MPPH - 108716_16
Průměrné platy a kontroly- č.j. MPPH - 109242_16
Platy a kontroly IMP - č.j. MPPH - 109393_2016
Pracovní pohotovost IMP - č.j. MPPH - 113039_2016
Volná část komunikace - č.j. MPPH - 114460_2016
Vyznamenání ředitel MP - č.j. MPPH - 114909_2016
Řešení přestupků v ul. na P4 - č.j. MPPH - 115436_16
Neoprávněné natáčení TV - č.j. MPPH - 116027_16
Dodací listy a objednávky výstroj - č.j. MPPH - 120538_16
Umístění ÚMR, stac. radary,kamery červená - č.j. MPPH - 125593_16
Rušení nočního klidu P8 - MPPH - 128994_16
Měření rychlosti Strakonická v r. 2015 - č.j. MPPH - 129290_16
Zneužití příplatků, nábor, parkovací zóny, platy - č.j. MPPH - 136025_2016
Zneužití přípaltků, nábor, parkovací zóny, platy - č.j. MPPH - 136025_2016
Oznamování přestupků na MHMP, parkování zastávka MHD mimo provoz - č.j. MPPH - 137005_2016
Přestupky a oznámení na dané adrese po 19. červenci 2016 - č.j. MPPH - 139227_16
Záznam o zákroku, jména strážníků - č.j. MPPH - 141363_2016
Platy, výnosy z odtahů a zón placen. stání - č.j. MPPH - 143418_16
Výjezdy MP HMP Praha 3 - č.j. MPPH - 142428_2016
Záběry z MKS - č.j. MPPH - 144039_16
Rušení nočního klidu v Praze 3 - č.j. MPPH - 147754_16
Hrubý příjem a přesčasové hodiny zaměstnance MP - č.j. MPPH - 153469_16
Přestupky řešené MP v roce 2016 - č.j. MPPH - 152178_16
Přestupky na Praze 1 - č.j. MPPH - 153129_16
Náklady MP v rámci konání Signal Festivalu - č.j. MPPH - 154624_16
Platy, šetření IMP a OKS, provoz auta ředitele - č.j. MPPH - 156101_16
Odtahy v Praze 2014 - 2016 - č.j. MPPH - 157000_16
Placené parkoviště v Praze 7 - MPPH - 159690_16
Správní přestupkové řízení RZ v ulicích na P1 - č.j. MPPH - 162276_16
Zaměstnanci MP převod na jinou práci - č.j. MPPH - 164009_2016
Nahlášení špatného parkování na P10 - č.j. MPPH - 165191_16
Počet výjezdů MP 1. 1. 2014 - 22. 12. 2016 - č.j. MPPH - 166503_16
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy