01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

informace poskytnuté 2017

Informace poskytnuté v roce 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Měření rychlosti - č.j. MPPH - 1572/2017
Očima J. Klímy - č.j. MPPH - 4030/2017
Správce Krausovy boudy - č.j. MPPH - 9290/2017
Výjimka ze vzdělání - č.j. MPPH - 6532/2017
Hlídka MP na Praze 11 - č.j. MPPH - 9746/2017
Zachování kamerových záznamů v autě MP - č.j. MPPH - 9972/17
Stání na vyhrazeném parkovišti pro BUS - č.j. MPPH - 10554/17
Vyhrazené parkoviště vodorovné značení - č.j. MPPH - 11854/2017
Záznam z kamer v P6 - č.j. MPPH - 10589/17
Kamery, servis vozidel,reklamace výstroje - č.j. MPPH - 11709/17
Informace o oznamovateli - č.j. MPPH - 21383/17
Donucovací prostředky za r. 2016 - č.j. MPPH - 16824/17
Řízení a pohledávky za žadatelem - č.j. MPPH - 17304/2017
Postřelený pes - č.j. MPPH - 18035/17
Dohled na přechodu - č.j. MPPH - 37817/2017
VTP, nástupy/výstupy,přestavba vozidel - č.j. MPPH - 39194/2017
Postavení str. mimo službu - č.j. MPPH - 40229/2017
Parkování v Soukenické ul. - č.j. MPPH - 39576/2017
Dodávky stejnokroje, obuvi,počet str. převedenýchVTP - č.j. MPPH - 42779/17
Poskytnutí kamerového záznamu - č.j. MPPH - 42893/2017
Zákrok v Litoměřické ul. - č.j. MPPH - 45710/2017
Falza O7" - č.j. MPPH - 47531/2017
Počty zaměstnanců 2013-2017,inspektorát práce, VTP - č.j. MPPH - 49010/2017
Zprovoznění tramvajové zastávky - č.j. MPPH - 49879/17
Blokové čištění P4 - č.j. MPPH - 52351/17
Platy a pdměny pracovníků OKS -  č.j. MPPH - 50949/2017
Strážník specialista okrskář P4 - č.j. MPPH - 52358/2017
Poskytnutí kopie oznámení na špatné parkování - č.j. MPPH - 52887/2017
Zaslání úředního záznamu - č.j. MPPH - 57291/2017
Přehled činnosti okrskáře - č.j. MHMP - 63691/2017
Nepovolená akce Stromovka - č.j. MPPH - 63654/2017
Nahlédnutí do spisu - č.j. 57977/17
Odstranění vozidla v Praze 4 - č.j. MPPH - 72270/2017
Parkování v ulicích P2-přestupky - č.j. MPPH - 72354/2017
Výzkum společnosti Phoenix Research - č.j. MPPH - 76272/17
Kopie písemností - č.j. 77744/2017 + Dodatek
Počet nasazení TPZOV 4.1.17 - č.j. MPPH - 84085/2017
25. výročí MP HMP - č.j. MPPH - 84688/2017
Zápis operačního střediska MP - č.j. MPPH - 80114/2017
Rozpis služeb strážníka - č.j. MPPH - 80683/2017
Rušení nočního klidu P5 - č.j. MPPH - 84987/2017
Nepříjemná pozornost ze strany MP - č.j. MPPH - 86318/2017
GPS P3 - č.j. MPPH - 89302/2017
GPS Praha 10 ze dne 15.10.2016 - č.j. MPPH - 89284/2017
Cerifikáty, materiál.výstroj.součástí - MPPH - 88093/2017
Oznamovatel přestupku  č.j. MPPH - 90065/2017
Zaslání dokumentů - č.j. MPPH - 89541/2017
Rušení nočního klidu - č.j. MPPH - 90991/2017
Zaslání č.j., úředních záznamů - č.j. MPPH - 91678/2017
Zákroky městské policie v konkrétním bytě - č.j. MPPH - 91667/2017
Pravidla pro vozidla MP - č.j. MPPH - 95429/17
Informace o zákrocích MP - č.j. MPPH - 95528/17
Dokument OŘ MP Praha 1- č.j. MPPH - 96600/17
Dokument OŘ MP Praha 1- č.j. MPPH - 96898/17
Potvrzení pravosti dokumentu - č.j. MPPH - 97000/17
Chybějící č.j. na dokumentu - č.j. MPPH - 98035/17
Dokument falzifikát OŘ MP Praha 1 - č.j. MPPH - 98397/17 - dodatek
Žádost o úřední záznam MP - č.j. MPPH - 99495/17
Cena zabezpečovacího zařízení - č.j. MPPH - 102573/17
Plat ředitele, stav strážníků v r. 2016, vozidla MP - č.j. MPPH - 102578/2017
Certifikáty, posudky na výstroj - č.j. MPPH - 107031/2017
Přestupky na P10 - č.j. MPPH - 108955/2017
Výjezdy MP v Praze 4 - č.j. MPPH - 109162/2017
Certifikáty, znal. posudek, reklamace... č.j. MPPH - 112013/2017
Zastavování vozidel na pěší zóně - č.j. MPPH - 112382/2017
Zadávání veřejných zakázek - č.j. MPPH - 113647/2017
Převedení na jinou práci - č.j. MPPH - 113903/17
Kopie ÚZ a knihy služeb - č.j. MPPH - 116495/17
Hlášení tušení nočního klidu Náplavka - č.j. MPPH - 117052/2017
Zlomyslná volání na l.156 - č.j. MPPH - 120221/17
Přestupky okrsek H.Počernice - č.j. MPPH - 121865/17
Rušení nočního klidu P6 - č.j. MPPH - 122786/2017
Rušení nočního klidu bar La Madame - č.j. MPPH - 123161/17
Výjezdy MP - č.j. MPPH - 132477/17
Porušování vyhlášky okolí supermarketu P4 - č.j. 130802/2017
Plat zaměstnance MP HMP - č.j. MPPH - 124607/2017
Neoprávněné zaparkování - č.j. MPPH - 134401/17
Veřejné pohoršení - č.j. MPPH - 138262/17
Převedení a trestní stíhání - č.j. 93260/17
Výsledek šetření MP zábor - č.j. MPPH - 123734/2017
Úsekové, stacionární měření, červená - č.j. MPPH - 141935/2017
Nástup autohlídek na přestávku v práci - č.j. MPPH - 140786/2017
Šetření stížnosti - č.j. MPPH - 144975/2017
Č.j. stížnosti - č.j. MPPH -  156368/17 
106/1999 - č.j. MPPH - 173564/2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy