01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

informace poskytnuté 2018

Informace poskytnuté v roce 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zlomyslná volání na l. 156 - č.j. MPPH - 1043/2018
Kopie pracov.výkazu zaměstnance - č.j. MPPH - 10820/2018
Narušování VP na provozovně - č.j. MPPH - 11875/2018
Zaslání ÚZ události - č.j. MPPH - 14212/2018
Žádost o ÚZ - č.j. MPPH - 21465/2018
Psychická stránka osoby - č.j. MPPH - 21234/2018/OŘ4
Žádost o kopii ÚZ - č.j. MPPH - 20870/2018
Zaslání ÚZ dechová zkouška - č.j. MHMP - 29618/2018
Psychiatrické vyšetření zaměstnanců - č.j. MPPH - 24198/18
Rušení nočního klidu - č.j. MPPH - 25051/18
Zásah Šatovka - č.j. MPPH - 32717/18
Výjezdy MP Praha 2 - č.j. MPPH - 41424/2018
Zaslání ÚZ pomoc strážníků MP - č.j. MPPH - 47489/2018
Kočičí útulek v Měcholupech - č.j. MPPH - 49494/2018
Tunel Blanka dokumenty - č.j. MPPH - 23411/2018
Kočičí útulek v Měcholupech - č.j. MPPH 55463/2018
Oznámení - Boleslavova ul., Praha 4 - přivázaný pes - č.j. MPPH 67497/2018
Vyrozumění o oznámení ze spáchání přestupku - porušení zákazu stát, na území Sídliště Velká Ohrada  - č.j. MPPH 66263/2018
Kopie spisu a okolnosti nálezu psa v Boleslavově ul., Praha 4 - č. j. MPPH 71353/2018
Výsledek šetření  - poškozený koš na náměstí Václava Havla, Praha 1 - č.j. MPPH 78690/2018
Zásah MP na petičním stánku v Centrálním parku Lužiny - č.j. MPPH 82443/2018
Přestupky - poutání kol k dopravním značkám - firma REKOLA - č.j. MPPH 82065/2018
Řešení postupu strážníků - zásah na Václavském nám. - č.j. MPPH 85793/2018
Porušení ustanovení § 27 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu - č. j. MPPH 88127/2018
Statistika ÚPOZ za rok 2016, 2017 - psi - příjem, výdej, úhyny, náklady - MPPH 90071/2018 
Fotodokumentace z nucených odtahů vozidel - archivace, oprávnění vydat - č.j. MPPH 95729/2018
Foto dokumentace a video dokumentace k přestupkům, kde byl proveden nucený odtah  - č.j. MPPH 106852/2018
Kontrolní činnost u kynologického cvičiště u Újezdského rybníka - č.j. MPPH 107342/2018 
Nákupy obuvi v období 1. 1. 2013 - 30. 6. 2018,  vyhraná výběrová řízení firmou První chráněná dílna s.r.o. - MPPH 114118/2018
Výjezdy rušení nočního klidu, Praha 5 - č.j. MPPH 117063/2018
Záznamová zařízení u vozidel OŘ MP Praha 15 (MČ Praha - Uhříněves) - č.j. MPPH 124566/2018
Rušení nočního klidu - klub Harlequin, Praha 10 - č.j. MPPH 124497/2018
Služební psi městské policie - počet, feny vs. psi, náklady na výcvik, počet vyřazených - č.j. MPPH 116964/2018
Rušení pietního aktu před budovou Českého rozhlasu, 21. 8. 2018 - č.j. MPPH 129403/2018
Výjezdy na adresu Na Strži, Praha 4 - čas, počet, důvody, rušení nočního klidu - č. j. MPPH 1361452018
Statistika přestupků v ul. Bramboříková, V Korytech, Ke Skalkám, Za Návsí -  č. j. MPPH 136522/2018
Rušení nočního klidu na adrese Jeseniova 60, Praha 3 - č. j. MPPH 139985/2018
Rušení nočního klidu na adrese Polská 7, Praha 2 - č. j. MPPH 144254/2018
Výjezd hlídky strážníků do provozovny na adrese Panská 6, Praha 1, č.j. MPPH 150493/2018
Rušení nočního klidu provozovna Rotondo, Praha 1  - č. j. MPPH 141079/2018
Informace k rychloměru umístněnému na Jižní spojce, Praha 4 - výrobce, model …, č.j. MPPH 152681/2018
Zabezpečení přechodů pro chodce pro žáky u ZŠ Gutova, Praha 10 - č. j. MPPH 154738/2018
Způsob vyřízení konkrétního přestupku ze dne 13. 7. 2017, č. j. MPPH 158563/2018
Facebookový profil + printscreen tohoto profilu, č.j. MPPH 158947/2018
Důvod dotazů vznesených MP na registr obyvatel, č. j. MPPH 161341/2018
Činnost strážníků v ul. Jeremenkova Praha 4 dne 3. 12. 2018 - č. j. MPPH 194900/2018
Dopravní kamera na křižovatce Vinohradská x Italská - záznam, archivace, vyžádání záznamu - č. j. MPPH 199999/2018
Finanční příspěvky na životní pojištění zaměstnanců - prosinec 2017, Podvedení klienti, z.s., MPPH 95480-2018
Zásah strážníků v Praze 4, štěkající pes - č. j. MPPH 197856/2018

 

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy