01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

informace poskytnuté 2019

Informace poskytnuté v roce 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákazová dopravní značka u vjezdu do Rezidence Malvazinky + případné sankce za porušení - č. j. MPPH 1166/2019
Kamera na křižovatce Vinohradská x Italská – typ, kam mířila 5.11.2018, dostupnost záznamů - č. j. MPPH 3140/2019
Odtah neoznačeného motorového vozidla v Korunní u č. o. 133 - č.j. MPPH 16587/2019
Městký kamerový systém - č. j. MPPH 18838/2019
Přestupky v dopravě  - Makedonská, Praha 9 - č. j. MPPH 19663/2019
Rušení nočního klidu - Krhanická, Praha 4 - Kamýk -  č.j. MPPH 25585/2019
Poradentství za úplatu od roku 2010 - č. j. MPPH 22987/2019
Přestupky v tunelech Blanka, 15. 12. 2018 - č. j. MPPH 33349/2019
Přestupky - ul. Přecechtělova, Prusíkova, sídliště Velká Ohrada - č. j. MPPH 37751/2019
Protokol o odtahu vozidla ze dne 13. 12. 2018, Praha 10 - č. j. MPPH 43535/2019
Porušením zákazu zastavení - ul. Voskovcova, Peškova, Praha 5 - č.j. MPPH 45921/2019
Záznam z GPS o pohybu služebního vozu - č. j. MPPH 52554/2019
Součinnost MP při snímání mobilním prostředkem v ZPS - č. j. MPPH 57657/2019
Opakované nahlášení vraku, ul. Heranova, Praha 5 - č. j. MPPH 57671/2019
Parkování vozů České pošty, s.p. + přestupky v dopravě během uzavírky ulic Ke kříži a K dálnici - č. j. MPPH 61285/2019
Postup strážníků 19. 6. 2019 , vozidlo s otevřeným oknem - č. j. MPPH 90910/2019
Četnost stížností a výjezdů, adresa Pivovarnická 1, Praha 8 - č. j. MPPH 87980/2019
Fotografie z výjezdu ze dne 20. 7. 2019 - č. j. MPPH 96034/2019
Přestupek - ponechané stažené okno u vozu - č. j. MPPH 92412/2019
Přestupek - ponechané stažené okno u vozu - doplnění žádosti  - č. j. MPPH 92412/2019
Všechny záznamy z události – Naděje, červen 2019 - č.j. MPPH 82557/2019
Zaslání dokumentů ze spisu Oddělení kontroly stížností, Městské policie hl. m. Praha - č. j. MPPH 89938/2019
Kopie dokladu o vyřešení přestupku žadatele - č. j. MPPH 109940/2019
Kontakt na ředitele OŘ MP Praha 1 + jména strážníků konajících službu 21. 6. 2019 na Staroměstském nám. - č.j. MPPH 112918/2019
Výjezdy na adresu Taussigova, Praha 8 - č. j. MPPH 112337/2019
ÚZ k výjezdu, OŘ Praha 7 - č. j. MPPH  118481/2019
Oznámení o přestupku, foto, ověřovací list - č.j. MPPH 122038/2019
Vymezování zón parkovacího stání - č. j. MPPH 123027/2019
Zařízení k měření rychlosti, detekce jízdy na červenou, fotodokumentace k oznámeným přestupkům - č.j. MPPH-124374/2019
Počet pokut -  volné pobíhání psů MČ Praha 3 - č.j. 128057/2019
Předpisy a statistika - parkování v modrých zónách - č.j. MPPH 137770/2019
Pravomocná rozhodnutí - č. j. MPPH 134755/2019
Počty kynologů, služebních psů, jejich využití - č. j. MPPH 136245/2019
ÚZ - kamení na vozovce v Praze 5 - Zbraslav - č. j. MPPH 139766/2019
RNK, Jordana Jovkova, Praha 4 - č. j. MPPH 141989/2019
Vozidlo na křižovatce Fabianova/Musílkova, Praha 5 - č. j. MPPH 142495/2019
ÚZ ze dne 28. 7. 2019 – č.j. MPPH 155432/2019
Pokuty - Kettnerova ul. 24.9.2019 - č. j. MPPH 145188/2019
Hřbitov Zbraslav, 17.11.2019, parkování na veřejné zeleni  - č. j. MPPH 146053/2019
Oznámení přestupku, Zálesí, Praha 4 - č.j. MPPH 146176/2019
Odtažené vozidlo, Staropramenná, Praha 5 - č.j. MPPH 148220/2019
ÚZ ze dne 28. 7. 2019 – č.j. MPPH 155351/2019
Akce Milion chvilek, Praha - Letná, 16.11.2019 - č. j. MPPH 144262/2019

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy