01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Informace poskytnuté 2020

Informace poskytnuté v roce 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Platy zaměstnanců MP - č. j. MPPH 4791/2020
RNK - Bar Vlkova 26, Praha 3 - č. j. MPPH 6506/2020
Systém UnicamRedlight - č. j. MPPH 11502/2020
Fotodokumentace k přestupku - č.j. MPPH 15007/2020
Jak nahlásit přestupek - č.j. MPPH 17858/2020
RNK - Bar Code 2 , Vašátkova 1020/1, č. j. MPPH 22164/2020
Opatření MP - pokutování vozů - ul. Pod Bruskou, č.j. MPPH 27682/2020
Přestupek v dopravě z roku 2011 - č. j. MPPH 24890/2020
Výcvik k používání donucovacích prostředků - č. j. MPPH 28145/2020
Systém UnicamRedlight II. - č. j. MPPH 28142/2020
Jako bylo naloženo s nálezem finanční hotovosti -  č. j. MPPH 32093/2020
Nouzový stav, informace k reportáži České televize, 17.3.2020 - č. j. MPPH 37522/2020
Pracovní náplň a docházka ředitele OŘ Praha 1 - 10. – 22. 3. 2020 - č. j. MPPH 37943/2020
Zábor části pozemku parc. č. 1090, k. ú. Staré Město - č. j. MPPH 39676/2020
Systém detekce jízdy na červenou + dokumenty k incidentu z 2. 4. 2020 - č. j. MPPH 45998/2020
Opatření MP - pokutování vozů - ul. Pod Bruskou, č.j. MPPH 27682/2020 - doplnění
VZ - Dodávka malého plavidla - nabídkové ceny, nahlédnutí do nabídek - č. j. MPPH 63345/2020
Oznámení na l. 156, 29. 5. 2020,  parkování dodávky na chodníku - č. j. MPPH 64906/2020
Systém detekce jízdy na červenou + dokumenty k incidentu z 2. 4. 2020 – nové projednání části B) žádosti - č. j. MPPH 45998/2020
Ochrana utajovaných informací  - č. j. MPPH 71876/2020
Písemné a obrazové materiály k osobě žadatele - č.j. MPPH 68641/2020
Přestupky - parkování, ul. Lodžská, Praha 8, rok 2019 - č.j. MPPH 76247/2020
Parkování, nedodržování zákona strážníky MP, porušování nošení ochranných prostředků, venčení psů - ul. K Lipám a okolí
Pracovní smlouva, rozpis služeb, finanční prostředky - Ř OŘ Praha 1 + ostraha budovy Korunní 98 - č. j. MPPH 80917/2020
RNK - Čajkovského 12, Praha 3, 11. 5. 2020 – 16. 7. 2020 - č. j. MPPH 85035/2020
Pokutový blok č. A0682752 - č. j. MPPH 72731/2020
Koronavir – Fatální střet s realitou" z webu MP - č. j. MPPH 90070/2020
Dokumenty k  silniční kontrole strážníků OŘ 2, 8. 4. 2020 - č. j. MPPH 93537/2020
Rušení nočního klidu, Praha 2 - č. j. MPPH 99483/2020
Vrak na pomezí ulic Kobrova/Holečkova, Praha 5 - č. j. MPPH 100738/2020
Pokuty a oznámení správnímu orgánu 2019/2020 - OŘ MP Praha 9 - č. j. MPPH 106508/2020
Nařízené odtahy vozidel, rok 2018, 2019, Praha 6  - č. j. MPPH 117674/2020
VZ - nákup zbraní - č. j. MPPH 115741/2020
Zařízení k měření rychlosti, detekce jízdy na červenou + fotodokumentace k oznámeným přestupkům - č. j. MPPH 113522/2020
Služební psi u MP č.j. MPPH 124011/2020
Přijatá opatření ve věci stížnosti žadatele, č. j. MPPH 121047/2020
Kontrola vozidel parkujících v ul. Bratří Čapků, Praha 10 v období 1. 8. - 23. 9. 2020 - č. j. MPPH 116343/2020
Odtahy vozidel - č. j. MPPH 133104/2020
Dohled na přechod pro chodce - křižovatka Ústecká x Protilehlá - č. j. MPPH 141028/2020
Oznámení přestupku ze dne 19. 10. 2019, Náměstí Míru, Praha 2 - č. j. MPPH 137039/2020 - 6. žádost odspoda
Událost ze dne 12. 12. 2020, Famfulíkova ul. Praha 8 - č. j. MPPH 141043/2020
Oznámení - černá skládka Úvalská x V Olšinách, č. j. MPPH 143418/2020
Nezakryté dýchací cesty - ostraha prodejny Albert, Frýdecká, Praha 9 - č.j. MPPH 143486/2020
Dopravní úsek ul. Evropská x Alžírská detekce jízdy na červenou, úsekové měření rychlosti od r. 2017, č. j. MPPH 134364/2020
Přestupky, Loosova, Praha 4, období od 22.12.2019 do 21.12.2020 - č. j. MPPH 141043/2020

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy