porn videos hindi mms saree aunty sex indian hairy xxx english sex video com Desi Xxxrandi Group Village Xvideos.com

01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Důležité kontakty

Tísňová linka: 156
Příjem SMS oznámení pro neslyšící: 724 003 333
Oddělení kontroly a stížností:  222 025 809
Inspekce Městské policie hl. m. Prahy: 222 025 899
Ředitelství Korunní 98222 02 5000 (spojovatelka)

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Popis postupů - návod

Postup při vyřizování žádosti o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Městská policie hl. m. Prahy jako povinný subjekt musí postupovat při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt posoudí žádost a:

  • brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo § 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží;
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli;
  • nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní ode dne přijetí žádosti nebo ode dne doplnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit, nejvýše však o 10 dní z následujících závažných důvodů:

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost;
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Postup při podání stížnosti u Městské policie hl. m. Prahy naleznete zde.

Přehledné postupy na řešení dalších životních situací naleznete na Portálu veřejné správy České republiky v menu Životní situace.

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy