pr9Oddělení prevence nabízí velmi široké spektrum preventivních aktivit směřujících k široké veřejnosti. Jedná se zejména o oblast poradenství a prezentace Městské policie hl. m. Prahy na výstavách, v tisku, rozhlase a televizi, na celopražských akcích pořádaných Městskou policií hl. m. Prahy, na akcích pořádaných jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy, občanskými sdruženími či jinými organizacemi.

Na těchto akcích prezentuje oddělení prevence svou vlastní činnost v jednotlivých oblastech prevence, ale i činnost Městské policie hl. m. Prahy jako takové za spolupráce s ostatními složkami Městské policie hl. m. Prahy.

Oddělení prevence při realizaci svých programů využívá také „Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost – tzv. „MODRÝ AUTOBUS" s tematicky zaměřenými bloky prevence přizpůsobenými jednotlivým cílovým skupinám a „Mobilní dětské dopravní hřiště či jízdu zručnosti". V rámci akcí pro veřejnost oddělení prevence připravuje také doprovodný program pro nejmenší formou vlastního skákacího hradu, trampolíny případně dalších aktivit pro děti.

pr10Některé veřejné prezentační akce pořádané oddělením prevence jsou podpořeny grantovou politikou Magistrátu hl. m. Prahy. V minulosti bylo za přispění Magistrátu hl. m. Prahy uspořádáno několik takových akcí pod názvem „Setkání s Městskou policií hl. m. Prahy", kde se veřejnosti představily jednotlivé složky Městské policie hl. m. Prahy. V posledních dvou letech byla ve spolupráci s Policií ČR uspořádána akce pro veřejnost pod názvem „Den s policií". V rámci této akce byla veřejnosti představena činnost městské i státní policie, ale i jejich vzájemná spolupráce formou interaktivních ukázek.

Po schválení ředitelem Městské policie hl. m. Prahy se oddělení prevence v průběhu celého roku účastní veřejných prezentačních akcí z oblasti prevence, které jsou nekomerční a veřejnosti volně přístupné. Máte-li zájem o účast oddělení prevence na vámi pořádané akci, spojení na koordinátora najdete v kontaktech této sekce.