01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Prevence - Všeobecné informace

 1. Témata jsou vytvářena cíleně pro konkrétní věkové skupiny. Jsou přizpůsobena konkrétním věkovým skupinám a jsou vzájemně propojena.
 2. Přednášky jsou přednostně nabízeny školám, které mají zájem o dlouhodobou
  a cílenou spolupráci. 
 3. Témata neustále přizpůsobujeme aktuální situaci ve společnosti.
 4. Před přednáškou je vyžadován rozhovor přednášejících s preventistou školy (příp.
  s jinou kompetentní osobou). Cílem tohoto rozhovoru je nastínění specifických problémů dané třídy, školy.
 5. Jednotlivá témata na sebe navazují, proto je žádoucí objednávat ucelený program pro všechny třídy.
 6. Programy jsou realizovány v učebnách daných tříd – spojování tříd je možné pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě!
 7. Všechny námi nabízené programy jsou realizovány zcela zdarma.

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy