4

Základy bezpečného chování, Malý Péťa sám doma, Elektronický svět, Kyberšikana, Autorská práva a Internet, Partnerské násilí, Bezpečné dospívání.
více o programech

5

Povinnosti chodce a cyklisty v silničním provozu, základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích, praktická výuka dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích.
více o programech

 6

Bezpečný kontakt se psy, Bezpečně v každém ročním období, Bezpečně v dětském kolektivu, Malý kriminalista, Jak si nenechat ublížit, Mimořádné události.
více o programech

 7 Základy poskytování první pomoci, praktický nácvik obvazových a fixačních technik, nácvik resuscitace apod. Základy požární prevence.

více o programech

socialne patologicke jevy

Drogové závislosti, Šikana a násilí v dětských kolektivech, Kriminalita dětí, Základy právního vědomí.
více o programech

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
k preventivně vzdělávacím programům realizovaným oddělením prevence

  1. Programy pro školky konzultujeme s pracovníky pedagogickopsychologické poradny.
  2. Příběhy jsou zaměřeny na bezpečné chování a prevenci dětské šikany.
  3. Metodický postup zahrnuje návštěvu lektora městské policie ve školce, vyprávění příběhů s užitím ilustračních obrázků a následný rozbor příběhu, kde se děti učí rozpoznávat bezpečné chování.                             
  4. Příběhy jsou psány volnou vyprávěcí formou, která je předškolním dětem dobře srozumitelná. Neužívají se neobvyklá a dětem neznámá slova.     
  5. Povídání umožňuje dítěti, které by případně mělo podobné problémy se s příběhem ztotožnit a využít nabízená řešení.        
  6. Jednotlivé programy trvají přibližně 45 minut.
  7. Všechny programy jsou realizovány zdarma.

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka cerven web

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme rozhovor s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem o tématech životního prostředí v metropoli, dále se podíváme na práci hasičů trochu z jiného pohledu, pozveme vás na výstavu Kají Saudka a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)