01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Vnitřní oznamovací systém Městské policie hl. m. Prahy, dle zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém Městské policie hl. m. Prahy, dle zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům h. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a osobám, které se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti Městské policie hl. m. Prahy, dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti.

Pověřenou osobou je: Mgr. Jaroslav Coufal, tel. č. 222025901, e-mail:  jaroslav.coufal@mppraha.cz, Opletalova 22, Praha 1. 

Městská policie hl. m. Prahy vylučuje přijímání oznámení, od osob nevykonávající pro ni práci či jinou obdobnou činnost.

K oznámení lze využít i Ministerstvo spravedlnosti ČR, které má postavení externího oznamovacího systému, tedy zejména přijímá a posuzuje oznámení a poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti je přístupný na jejich webových stránkách: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy