01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Děkovné dopisy listopad 2021

Dobrý den, přijměte přání krásného dne s velikým poděkováním pánům strážníkům sl. č. 0571 a 1043 za pomoc při pádu manžela. Posílám jim na památku a k volnému použití fotografii  po šťastném umístění  zpět z podlahy na vozík v bytě.  Přeji hodně úspěchů a sil do Vaší nelehké práce. S úctou a  opravdu velkým díkem Dr. Ivana H.

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům OŘ MP Prahy 15, zvláště pak okrskářům služebny Dubeč, za dlouhodobě příkladný přístup k jejich práci. Velice si cením jejich obětavého přístupu, ať již jde o řešení neukázněných řidičů a jejich „parkování“, profesionálního převádění dětí u  naší školy anebo takové „banální“ věci, která se mi přihodila dnes ráno. Byla jsem přesvědčena, že jsem si do kontejneru určeného pro oblečení dětem z Klokánku vhodila společně s oděvy i svou peněženku. V nesnadné situaci mi strážník Milan B. velmi pomohl, když setrval na místě a já mohla jet domů, abych se přesvědčila, jestli jsem si peněženku jen nezapomněla vzít s sebou. Naštěstí se peněženka doma našla a poplach byl planý.  Jistě si dokážete představit, jak taková věc ráno vystresuje. V tu chvíli mi došlo, že je již naší vžitou samozřejmostí obrátit se v nouzi na naše strážníky a nejsem si jistá, že jim vždy stihneme poděkovat. Proto tak činím alespoň dnes. Tak tedy ještě jednou – děkuji. Ing. Eva T., Praha 10.

Vážený pane řediteli, dovolte mi vyjádřit podporu a velké poděkování za aktivní činnost strážníků Městské policie Praha 12 pod vedením jejího ředitele, pana Gejzy Ulehly, v této nelehké době. Jako místostarostka pro životní prostředí na Praze 12, se intenzivně věnuji problému se znečišťováním veřejných prostranství, které je zde ve velké míře spojeno s nedovolenou konzumací alkoholu. Přestože zde platí městská vyhláška o zákazu konzumace alkoholu, není tato vyhláška dodržována a vzniká nepořádek. Ať už se jedná o odhozené nápojové obaly, nedopalky, následně přeplněné odpadkové koše, močící osoby přímo na veřejnosti a agresivitu občanů pod vlivem nejen alkoholu, ale i omamných látek. Dosáhnout plnění a respektování vyhlášky a především slušného chování vůči ostatním spoluobčanům, převážně bezbranným skupinám osob jako jsou senioři, děti ale i ženy je velice obtížné. Právě proto bych především chtěla poděkovat za aktivní činnost strážníkovi městské policie OŘ Praha 12, panu Jiřímu I., který, jak musím s potěšením konstatovat, je v této věci velmi aktivní a vstřícný. Při řešení pořádku nejen na veřejných prostranstvích uplatňuje důslednost, ale také slušnost. Mým hlavním cílem je, aby Praha 12 byla příjemným a bezpečným místem pro život. Díky strážníkům jako je pan Jiří I. je velká naděje, že se to podaří. Pevně věřím, že naleznete způsob, jak výše jmenovaného strážníka ocenit, neboť jen Naše díky nestačí. Přeji Vám mnoho úspěchů a děkuji za skvěle odvedenou práci, které si velice vážím. S úctou Ing. Eva Tylová, místostarostka MČ Praha 12.

Vážený pane magistře, chci Vám moc poděkovat za skvělou součinnost strážníků v MČ Praha 20, která proběhla dnes, 1. 11. 2021. Strážník, pan K., mě dneska dopoledne kontaktoval z důvodu nepříznivé životní situace dvou osob (páru) – žena Ruská federace, muž Litevská republika, které se dle sdělení opakovaně pohybují v ulici Libuňská a jsou pravděpodobně osobami bez přístřeší. Domluvili jsme hned společné místní šetření, při kterém byly zjištěny tyto osoby v uvedené lokalitě. Při šetření osoby zpočátku odmítaly místo opustit a neměly zájem dále jednat na úřadě (soc. odbor), kde jsem jim navrhla zajistit první zázemí (a zajištění následné pomoci). Z velké části díky tomu, že s nimi byl pan strážník již v kontaktu, a díky jeho profesionálnímu a lidskému přístupu, se osoby nakonec nechaly přesvědčit, že jim nabízíme pomoc, nikoliv žádná restriktivní opatření či omezení. Ráda bych také poděkovala druhému členu hlídky, který byl s kolegou ve službě. Myslím si, že hornopočerničtí strážníci jsou pro sociální pracovníky nezbytnou a skvělou pomocí a podporou při každodenní práci.  Velké díky.

Přeji pěkný den. S pozdravem Mgr. Štěpánka Konejlová, sociální kurátorka, MČ Praha 20.

Vážená paní ředitelko, chtěl bych Vám dodatečně poděkovat za milé přijetí a ochotu při řešení podnětu v ulici Jíchova. Oceňuji, že strážník byl v ulici již následující den ráno, poté, co jsme spolu o dané záležitosti hovořili. Viděl jsem i v dalších dnech, že zde strážník/strážnice byli a dohlíželi na bezpečný provoz na komunikaci. Podle slov strážnice, u které jsem se v dalších dnech informoval na průběh hlídky, do ulice tento den mnoho aut nepřijelo, nicméně zde řešila domluvou situaci se špatně zaparkovaným vozidlem. Vozidlo zaparkovala osoba, které vezla a doprovázela dítě do školy. Právě takové situace mě přiměly k návštěvě služebny MP Prahy 14. S odstupem času se domnívám, že přítomnost strážníků měla a má svůj smysl. Ještě jednou děkuji a přeji poklidné dny. Za BD Byty Jíchova David K.

Dobrý den, tímto bych chtěla poděkovat strážníkům MP, kteří mě dne 3. 11. 2021 v dopoledních hodinách osobně vyrozuměli na adrese Kettnerova, Praha 13, že mám u vozidla přeparkovaného kvůli čištění ulic  před kulturním domem Mlejn,  stažené celé okénko a zabránili tak možné krádeži či poškození vozu. Prosím vyřiďte jim mé díky za jejich všímavost, ochotu a profesionální přístup.  S pozdravem  kpt. Mgr. Eva T.

Vážení přátelé, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za trvale dobrou součinnost při zajišťování pořádku okolo budovy čp. 1324 v ulici U Dvojdomů Praha 15, kde si udělali „základnu“ bezdomovci. Po zásahu, který jste udělali minulý týden, jsme je dnes již neviděli. Asi jste je donutili vyčistit i jejich „hnízdo“ pod rampou, takže jsem dnes po nich uklízel jen drobný nepořádek. Ještě jednou děkuji a  zůstávám s pozdravem Ing. Alois K., jednatel.

Dobrý den pane řediteli, touto cestou bych chtěl poděkovat Vašim podřízeným, strážníkům ze služebny Praha 8, ul. Balabánova 1273/2.  Dne 11. 11. 2021 v podvečer zaparkovala moje partnerka osobní vozidlo na parkovišti u zastávky Čimická a pokračovala autobusem na sraz s kolegy z práce do centra. Kolem půlnoci, při návratu na parkoviště, zjistila, že se za řadou zaparkovaných vozidel, ve které stála, utvořila další řada zhruba 12 aut, která nechala zhruba metrovou až metr a půl širokou mezeru mezi vozidly před nimi (předpokládám, že k zaplnění parkoviště došlo z důvodu čištění ulic někde v okolí). Vzhledem k délce našeho vozidla a malým mezerám mezi vozy, které stály po stranách, bylo takřka nemožné se z místa dostat. Partnerka mi telefonovala, přijel jsem na místo a při sebelepší snaze jsem z místa stání nedokázal vyjet. Požádal jsem na l. 156 o asistenci strážníků MP, zda by se nepokusili vyrozumět někoho z řidičů špatně zaparkovaných vozidel. Na místo se dostavili strážníci z Kobylis a po analýze situace se rozhodli, že než řidiče blokujících vozidel tahat z postele, pokusíme se společnými silami vozidlo vyparkovat. Po domluvě si jeden ze strážníků sedl za volant našeho vozidla a já společně s kolegou jsme mu dávali znamení, jak si stojí při couvání a při jízdě vpřed. Po několika manévrech jsme se dostali do situace, kdy bylo vozidlo zadní částí na centimetr od vozu parkujícího za ním a předním světlometem se téměř dotýkalo vozu, které stálo vedle našeho vozu. Parkovací senzory řvaly na poplach jak vpředu, tak vzadu. Vyjet se zcela nedalo, pouze se vrátit na parkovací místo. Rozhodli jsme se získat pár centimetrů posunutím vozidla, které blokovalo přední část našeho vozu. Opatrně a  elegantně jsme společnými silami zhoupli vedle stojící vozidlo v tlumičích a podařilo se nám získat zhruba 10 cm navíc. Těchto 10 cm však rozhodlo o tom, že jsme s vozem provedli poslední tři manévry jízdy dopředu a zpět, a vůz byl vysvobozen. Tímto chci poděkovat přítomným strážníkům za nekonvenční přístup, ochotu, duchapřítomnost při řešení problému, prokázání síly a zručnosti. Při loučení jsem si dovolil strážníky požádat o služební číslo. Děkuji tedy strážníkům č. 1423 a č. 0853. Přeji příjemný zbytek dne. Mgr. Marek S.

Vážený pane řediteli, chtěli bychom tímto vyslovit upřímné poděkování vedoucímu oddělení sl. číslo 2334 a jeho kolegyni sl. číslo 1694 za vzornou práci při plnění povinností příslušníků pražské městské policie na sídlišti Dědina - Ruzyně, 161 00 Praha 6. Není možné si nevšimnout svědomitého a pečlivého plnění jejich povinností, a sice aktivního dohledu nad bezpečností na sídlišti Dědina Praha 6.  Na základě podnětů obyvatel sídliště obratem reagují na jakékoliv jejich připomínky týkající se záležitostí, které jim ztrpčují život (např. se jedná o chování lidí, kteří se jen velmi těžko přizpůsobují běžnému životu většiny slušných obyvatel nejen našeho bydliště). A to není jen tato oblast. Tohoto profesionálního přístupu v plnění povinností si váží nejen lidé seniorského věku. Prostě SLOGAN MP„PRO METROPOLI BEZPEČNĚJŠÍ" JE V TOMTO PŘÍPADĚ PLNĚ USKUTEČŇOVÁN. Za Společenství vlastníků čp. 848 a 849 v Ruzyni a ostatní obyvatele sídliště Blanka R.

Vážená paní Seifertová, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům městské policie za rychlou reakci dne 11. 11. 2021, kdy má dcera a její kamarádky našly na lavičce na dětském hřišti u ulice Při Trati (Praha 4) kolem 14. hodiny balíček s drogami a injekční stříkačku. Velmi oceňuji jejich rychlý příjezd na místo a milé chování k dětem. Zároveň bych vzhledem k tomuto nemilému zjištění poprosila, zda by bylo možné zvýšit počet hlídek v okolí. Už delší dobu na dříve čistém hřišti (lavičky, ale i  "domeček" - herní prvek pro děti) pozorujeme spoustu poházených odpadků (= plechovky od piva, nedopalky od cigaret, papíry, skleněné střepy apod.). Ještě jednou moc děkuji za skvěle odvedenou práci. S pozdravem a přáním hezkého dne Dana Š.

Dobrý den, rád bych kvůli události, která mne včera vtáhla do svého dění, vyjádřil poděkování policistům Oddělení Městské policie Praha 6. Bydlíme s přítelkyní na Praze 6 v ulici Národní obrany.  Máme malého psa, a proto se řadíme do kategorie „pejskařů“, kterým není lhostejné to, jak se chovají ostatní pejskaři  k uklízení po svých psech a ke psům samotným.  Paní z našeho domu, která má rovněž psa, se začala v posledních dnech chovat podivně a protože víme, že byla v minulosti hospitalizována na psychiatrii, neušla nám tato změna v jejím chování. Bohužel obětí tohoto chování se stal její pes, který se najednou nemohl, kvůli roztříštěné pánvi ani postavit. Protože zmíněná paní si už ani neuvědomovala následky toho, co dělá, a  odmítala zvíře přestat tahat za sebou, moje přítelkyně se už na to nedokázala dívat a psa jí sebrala a odběhla s ním do našeho obchůdku s kořením.  Potom jsme zavolali na 156, aby se situace nějak vyřešila. Přijela hlídka městské policie a začala situaci řešit. Ta situace nebyla na zorientování úplně přehledná i kvůli tomu, že postižená paní se na první pohled jevila poměrně normálně. A teď bych se rád dostal k tomu, proč vlastně tento dopis píši. Byl jsem překvapen profesionalitou, s jakou se oba strážníci ujali svého úkolu a jak postupně vše dostali pod kontrolu. Jejich vystupování, rozhodování a úsudek byly naprosto příkladné a my všichni zúčastnění jsme jim za to vděčni.  Já sám jsem byl ve služebním poměru u Policie ČR 20 let a sloužilo pode mnou dost podobných „mladíků“ na to, abych mohl posuzovat jejich kvality. Veškeré jejich chování  při  vytěžování zúčastněných bylo kultivované a přiměřené situaci, opakované výzvy před použitím donucovacích prostředků, rázné a promyšlené rozhodování a nakonec  ještě  příkladná asistence zdravotníkům při odvozu té paní na psychiatrii, protože ti by jí sami nezvládli.  Bohužel jsem si nepoznamenal služební čísla těchto policistů, abych jim poděkoval adresně. Tímto Vás tedy prosím a žádám o vyjádření velkého respektu a poděkování těmto policistům. Událost byla nahlášena 15. 11. 2021 v 10.27 na linku 156. Mgr. Npor. Vilém K., Praha 6. Za MP Praha k domu dodáváme, že pejsek operaci pánve zvládl dobře (jednalo se o důsledek dopravní nehody) a prognóza je pozitivní. Každé poděkování je pro strážníky v ulicích velkou motivací, díky za ni.

Vážený pane řediteli, obdobně jako v předchozích letech proběhla ve dnech 1. - 11. 11. 2021 ve spolupráci Oddělení prevence Městské policie Praha a našeho odboru preventivní akce s  názvem „Nejezdi jak netopejr". Zaměřena byla na povinnou výbavu a bezpečnost provozu cyklistů a uskutečnila se vždy od 16:30 - 19:00 hod. na jednom z 6. vybraných stanovišť. MP Praha akci zajistila nejen materiálně (vozidlo, stan, osvětlení, propagační materiály), ale zejména účasti min. 3 strážníků Odd. prevence na každém stanovišti. Počet cyklistů v Praze se v posledních letech razantně zvýšil, a to i  v  souvislosti se změnami, způsobenými v dopravě vlivem restrikcí proti šíření nemoci COVID 19. Považujeme proto za důležité, že nebyl zaznamenán vysoký počet cyklistů, kteří by jezdili za snížené viditelnosti zcela bez povinného osvětlení. Naprostá většina z kontaktovaných cyklistů však neměla na soukromých kolech v  pořádku povinnou výbavu, zejména odrazky. Častým nešvarem bylo např. i  špatné umístnění použitých světel a oslňování ostatních účastníků provozu. V této souvislosti oceňujeme odbornou znalost a profesionální trpělivost, se kterou Vaši preventisté přiměřeným způsobem vysvětlovali hříšníkům skutkovou podstatu jejich pochybení a  následky, které mohou sobě nebo ostatním způsobit. I při akci bylo patrné, že i přes relativně chladné a v některých případech deštivé počasí se oproti předchozím ročníkům množství cyklistů skutečně zvýšilo. Nebylo v silách nasazených strážníků oslovit všechny projíždějící cyklisty, přesto však jejich činnost byla dobře patrná a jednoznačně identifikovatelná. Předpokládáme, že zejména vyvážený a profesionální přístup strážníků se projevil na kladném ohlasu, který akce zaznamenala na zájmových webech (Městem na kole), i v oficiálním zpravodajství a tiskovém servisu (Seznam TV, Pražský Patriot, Čistou stopou Prahou a další) a  na ně navázaných sociálních sítích. Dle zkušenosti z místa byla akce až na ojedinělé výjimky pozitivně vnímána jak cyklisty, tak v místě se vyskytujícími chodci. Touto cestou Vám děkujeme za poskytnutou součinnost při zajištění akce, vč. profesionálního přístupu a pracovního nasazení Vašich zaměstnanců, bez nichž by konání akce pozbylo na významu. S pozdravem Ing. Libor Šíma, ředitel odboru dopravy MHMP.

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy