01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Děkovné dopisy říjen 2021

V rámci činnosti provozního a osoby odpovědné za provoz nejednoho stravovacího zařízení či provozu, jsem měl nejednu – většinou negativní – zkušenost s osobami a hosty, kterým alkohol poněkud zatemnil mysl. Dnešního dne, tj. 1. 10. 2021 cca v 5:10 jsem byl nucen preventivně zavolat na linku 156 ze SportBaru GOLEM, Za Návsí 1918/10, P10 a požádat o součinnost/pomoc MP, a to z důvodu problematické, resp. vyhrocené situace v našem baru. Musím přiznat, že ačkoliv moje osobní zkušenosti s policisty MP nejsou ideální, dnešním dnem svůj názor měním, a hluboce se omlouvám za všechny negativní invektivy, kterými jsem – byť jen pro formu – tak nějak strážníky vnímal, či o nich smýšlel. Rád bych touto cestou poděkoval a vyjádřil hlubokou úctu těm, kteří jsou tam, kde jich je třeba, dělají svoji práci, pomáhají a chrání zájmy nás, občanů, třeba i podnikatelů … zkrátka těch, kteří pomoc v daném okamžiku skutečně potřebují. Věřím a jsem přesvědčen, že dobře vykonaná práce a profesionalita je něco, co má být pozitivně hodnoceno a člověk, který svoji práci dělá dobře, má být za ni adekvátně hodnocen/odměněn. V naší „branži“ to není úplně jednoduché a obrazně řečeno, každá mince má dvě strany. Nicméně, i přes určité rozdíly jsou naše cíle obdobné – spokojený zákazník jest polovinou úspěchu. Obdobně dnešní naše zkušenost s hlídkou MP. Byl jsem nucen tísňovou linku 156 využít, neboť jsem předpokládal eskalaci už tak problematické situace, která v našem baru nastala. Operátor reagoval profesionálně, věcně a měl jsem pocit, že mi chce opravdu pomoci. Následně, žel bohu, situace v baru gradovala. Nechybělo moc a místo MP by byla volána jiná složka IZS – RZS. Naštěstí přivolaní policisté MP taktně, promptně a profesionálně zajistili, že problémoví hosté se uklidnili. Následně dohlédli na jejich „důstojný" odchod, čímž nejen ochránili náš majetek, ale jiné, neméně důležité, náležitosti občanského soužití v naší ulici. Dovolte mi proto touto cestou vyjádřit hlubokou úctu a poděkovat těm, kteří takto profesionálně v našem baru zasahovali a kteří jsou opravdu lidmi na správném místě. Jsem opravdu rád a hrdý, že „máme" (jako občané), takové lidi – policisty, kteří dělají svoji práci nejen dobře, ale i lidsky a s rozvahou a profesionalitou, bez ohledu na jejich osobní pocity (a urážky vůči jejich osobám). Věřím, že existuje způsob, jak těmto mužům/ženám poděkovat. Pokud já sám mohu cokoliv udělat, prosím, dejte mi vědět. Děkuji. Jan L.

Vážený pane řediteli, vážený pane náměstku, již zbývá sečíst pár okrsků v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a tak bych velice ráda poděkovala za Vaši ochotu a potřebnou pomoc zejména při zajištění dohledu nad volebními stanovišti. Spolupráce s Městskou policií hl. m. Prahy je vždy perfektní, a proto vaším prostřednictvím děkuji všem z městské policie, kdo se na zabezpečení voleb v říjnu 2021 podíleli. Rovněž děkuji za průběžné poskytování informací z jednotlivých stanovišť. Děkuji proto velice a přeji hodně úspěchů při Vaší další činnosti. S pozdravem JUDr. Eva Nováková, ředitelka odboru živnostenského a občansko- správního, MHMP.

Vážený pane řediteli, ve dnech 1. – 2. 10. 2021 se uskutečnilo cvičení výstavby protipovodňové ochrany hl. m. Prahy VODA 2021, jehož cílem bylo prověření schopnosti aktivovat a koordinovat složky zajišťující výstavbu mobilních prvků protipovodňové ochrany hl. m. Prahy a čerpání včetně dálkové dopravy vody z blízkého vodního zdroje. V souvislosti s tímto cvičením Vám, pane řediteli, děkuji za zajištění splnění cílů vyplývajících z Plánu provedení cvičení VODA 2021, kterých se Městská policie hlavního města Prahy příkladně zhostila. Zároveň Vás chci požádat o předání mého poděkování i všem pracovníkům Vámi řízené organizace, kteří se na tomto cvičení aktivně podíleli. S pozdravem MUDR. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Vážený pane řediteli, jako zapisovatelce volebního okrsku č. 13043 v MŠ Ke Koh-i-nooru čp. 433/25, mi tímto dovolte poděkovat Vašim strážníkům za příkladnou spolupráci a vzornou pomoc při zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 8. a 9. října 2021. S přáním hezkého dne Lenka Č.
Chtěli bychom poděkovat týmu strážníků MP Praha-Uhříněves za organizaci a pomoc, odbornou i technickou, a za dokonalé zajištění bezpečnosti na cyklistických jízdách žáků 4. a 5. tříd ZŠ Praha-Kolovraty ve dnech 14., 16., 23. a 30. září. Děkujeme a těšíme se na další setkání na kolech. Třídní učitelé a žáci 4. a 5. tříd ZŠ Praha-Kolovraty.
Vážený pane řediteli, dovolte nám, abychom Vám a Vašim kolegům upřímně poděkovali za spolupráci na posledních dvou domácích utkáních našeho klubu, ve kterých jsme se utkali nejdříve ve čtvrtek 30. 9. 2021 s Rangers FC, následně pak v neděli 3. 10. 2021 v pražském derby s SK Slavia Praha. Utkání byla z pohledu organizace v okolí stadionu i přímo na něm naprosto rozdílná, co se však v obou případech nezměnilo, byla výborná spolupráce s příslušníky Městské policie hl. m. Prahy. Domácí mezinárodní utkání s Rangers FC bylo mimořádnou výzvou pro všechny zúčastněné. Nejvýznamnějším úkolem pro nás bylo zajistit zdraví a bezpečí 10.000 dětí, které na stadion dorazily pouze v doprovodu svých trenérů nebo učitelů. Také díky hladké spolupráci všech zapojených jednotek se toto podařilo, za což Vám tímto děkujeme. S úctou Ing. František Čupr, MBA, místopředseda představenstva a Mgr. Tomáš Křivda, člen představenstva AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Dobré ráno, rádi bychom touto cestou poděkovali za profesionální přístup všech strážníků MP Praha, kteří se s námi podíleli na zajištění bezproblémového průběhu festivalu SIGNAL ve dnech 15. – 17. 10. 2021. S pozdravem Mgr. Karel Svitavský, vedoucí oddělení kontrolně metodického, MHMP.

Dobrý den, s dovolením a s úctou bychom velmi rádi poděkovali zaměstnanci Městské policie Praha Jiřímu R. za dnešní návštěvu, velmi profesionální přednášku o všeobecné prevenci a za vzácné rady v zařízení sociální služby Koniklece Suchomasty a střední škole Euroinstitutu. Jsme sociální služba a střední škola, zajišťujeme péči o zdravotně a mentálně postižené občany v České republice. Pan Jiří studuje posledním rokem na VŠ sociálně zdravotní – obor sociální práce. Jeho práce, dovolíme si tvrdit poslání, je na místě. Jeho přístup, nejen hluboce profesionální, ale lidský, s jeho osobnostní etikou a morální úrovní do našeho domova, stejně tak do školy, vnesl motivujícího přínosného ducha. Jeho lidské chování, takt, ojedinělý přístup k lidem, jako k celostním bytostem, je dechberoucí. Naši klienti, žáci, ale také zaměstnanci – nikdo jsme ho nechtěli pustit z našeho domova zpět domů. Děkujeme panu Jiřímu, děkujeme celému Vašemu týmu, v čele s Vaším vedením, vážený pane řediteli, za milou pozornost ve formě dárečků, reklamních předmětů „policie“. Naši klienti jsou doslova ohromeni a věřte, že zde je pomoc na správných místech. Taktéž odborná přednáška byla pro naše klienty velkým přínosem a byli bychom moc moc moc a moc rádi, pokud bychom pana R. mohli ještě někdy uvítat u nás v zámeckém domově, je po něm velká „poptávka“ již nyní.😊 Vřele děkujeme, přejeme vám všem klidné dny, pevné zdraví a těšíme se na další možné setkání. S pozdravy za celý tým pobytové sociální služby a střední školy Euroinstitutu – vzdělání proti handicapu Petra Bukai-Míková.
Dobrý den, chtěla bych poděkovat za ochotu a profesionální a lidský přístup při dnešní pomoci v Praze 5 - Zbraslavi. Nedopatřením nám od vrat u rodinného domu utekl pes, který je mírný a přátelský. Díky rychlé pomoci hlídky z Prahy 5 - Zbraslavi se nyní v dopoledních hodinách, pravděpodobně se jednalo o hlídku z Radotína, pejsek Ben v pořádku našel. Hlídka se zachovala opravdu příkladně, vyřiďte jim ještě jednou veliké poděkování a předejte prosím tuto informaci i jejich nadřízeným. S pozdravem Věra B.
Vážený pane řediteli, městská část Praha 6 realizovala již druhý ročník akce „Prezentace složek Integrovaného záchranného systému", která se uskutečnila dne 30. 9. 2021 v předpolí obory Hvězda. Akce se zúčastnily, kromě Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6, složky Armády České republiky, preventisté Městské policie hl. m. Prahy a preventisté z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a Sbor dobrovolných hasičů z Prahy - Suchdola předvedly svoji svozovou technikou. Veřejnost dále obdivovala letištní zásahový speciál Rosenbauer Panther, armádní vrtulník a dvě historická vozidla z Retroautomuzea Strnadice. Hygienická stanice hlavního města Prahy, Státní zdravotní ústav, Centrum veřejného zdraví a Celní úřad pro hlavní město Prahu prezentovaly svoji činnost na stáncích. Svoje dovednosti předvedli pejsek Baruška se svým páníčkem (ZAOBZOR o. s.), koně a psi Městské policie hl. m. Prahy, hipologický oddíl Krajské policie hlavního města Prahy a Záchranná brigáda kynologů Praha. Vězeňská služba ČR předvedla dvě ukázky eskorty nebezpečné osoby, výzbroj, výstroj, techniku i vybrané předměty zhotovené a používané vězněnými osobami a exponáty mapující činnost a historii VS ČR. Tato prezentace byla k vidění po celou dobu konání akce. Vážený pane řediteli, děkuji Vám za zajištění prezentace OŘ MP P6, preventistů a Útvaru psovodů. Reportážní video z akce a fotodokumentace byla zaslána emailem do Vašeho sekretariátu. Těším se na spolupráci při příštím ročníku této akce, který se uskuteční 15. 9. 2022. S pozdravem Ing. Marie Kubíková, radní pro školství MČ Praha 6.

Vážený pane řediteli, v období od pondělí 6. září do středy 29. září proběhly tzv. Vysoké svátky, které jsou pro židovskou komunitu nejvýznamnějším obdobím náboženského roku. Bohoslužby se konaly v osmi synagogách a komunitních centrech Židovské obce v Praze (ŽOP), Židovského muzea v Praze (ŽMP), komunity Chabad Lubavitch a spolku Ec chajim. V loňském roce významně poznamenala průběh a podobu Vysokých svátků pandemie koronaviru. Mnohá protiepidemická opatření zůstala zachována i v roce letošním, navzdory všem organizačním komplikacím a omezením se však jednotlivých bohoslužeb zúčastnily podle hrubých odhadů přibližně čtyři tisíce převážně domácích návštěvníků, tedy stejně jako v předcovidovém roce 2019. Současně se znovu potvrdilo, že sváteční období představuje pro židovskou komunitu zvýšené bezpečnostní riziko. V roce 2019 došlo během svátku Jom Kipur k pokusu o teroristický útok na synagogu v německém městě Halle, v roce 2020 ve stejném období provedli členové neonacistické organizace Severské hnutí odporu (Nordic Resistance Movement) sérii koordinovaných akcí proti židovské komunitě v Dánsku, Švédsku a Norsku a během svátku Sukot, který se podle židovského kalendáře koná týden po Jom Kipur, došlo k útoku chladnou zbraní na účastníky bohoslužby v synagoze Hohe Weide v Hamburku. Letos před svátkem Jom Kipur německé bezpečnostní složky zabránily útoku výbušninou na synagogu ve městě Hagen a americká policie informovala o nezdařeném pokusu o útok pomocí vozidla najíždějícího do davu během oslav svátku Sukot v Los Angeles. Strážníci Městské policie z Obvodního ředitelství Praha 1 vykonávali v součinnosti s Policií České republiky bezpečnostní dohled během Vysokých svátků u Jeruzalémské synagogy a u synagogy Ec chajim. Rádi bychom Vám proto touto cestou jménem ŽMP, ŽOP, komunity Chabad Lubavitch, spolku Ec chajim a Federace židovských obcí (FŽO) poděkovali za neocenitelnou pomoc při zajištění klidného průběhu svátečních oslav. Naše poděkování patří také všem strážníkům, zejména pak Martinovi Hájkovi, DiS., zástupci ředitele OŘ Praha 1, za koordinaci s OŘ Policie Praha I a za realizaci bezpečnostních opatření, jež realisticky reflektovala možná rizika a hrozby. Velmi si vážíme profesionality, vstřícné spolupráce a osobní angažovanosti všech zúčastněných. Budeme Vám vděčni, budete-li moci všem tlumočit naše upřímné poděkování. V úctě a s přátelským pozdravem. Představitelé Židovské obce Praha a Židovského muzea Praha.

Vážený pane řediteli, dovolte nám touto cestou Vám poděkovat za účast Vaší organizace na akci DEN HRDINŮ na Výstavišti, která proběhla 25. září 2021. Navíc jste pomohli zrealizovat ve dnech 23. a 24. 9. didaktickou část pro školy. I díky Vám, nabitému programu a atraktivním ukázkám, se podařilo znovu přilákat více návštěvníků než v předchozích letech. V tomto roce přišlo během jednoho odpoledne přes 13 000 lidí. A ve školách MČ Prahy 7 se účastnilo našeho preventivního programu téměř 600 dětí. Přijměte za to od nás velké díky. Pevně doufáme, že budeme moci akci znovu uspořádat. A máme pro ni potvrzený termín. Den hrdinů 2022 na Výstavišti se uskuteční 24. 9. 2022 od 11:00 do 18:00 hodin. Již nyní Vás žádáme o účast Vaší organizace i v příštím roce. Rezervujte si pro nás prosím toto datum a přemýšlejte případně o možnostech, co nového byste uměli a chtěli se svojí organizací představit. Budeme rádi za všechny náměty a inovace. Těšíme se na pokračování spolupráce. S přátelským pozdravem Tomáš Hubl, předseda představenstva Výstaviště Praha a. s.

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy