01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Poděkování únor 2020

Vážení pánové, vzhledem k tomu, že jsem obyvatelkou Prahy 2, konkrétně Karlova náměstí, velice kladně hodnotím službu Městské policie Praha, se kterou se téměř každodenně setkávám v této lokalitě. Tato část Prahy patří v současné době z hlediska zahraničních turistů k samému centru našeho krásného hlavního města a velice tímto oceňuji práci Městské policie Praha, která zde provádí dohled. Oceňuji jejich kontrolní činnost hlavně v souvislosti s provozováním velmi nebezpečné aktivity, jakou je provoz koloběžek, kterými je Karlovo náměstí téměř zamořeno. Nechápu, jak může být tato aktivita vůbec povolena. Z vlastní zkušenosti vím, jak je toto nebezpečné, sama jsem musela několikrát uskakovat, aby mě tito jezdci a jezdkyně nesrazili a nepřivodili mi tak nepříjemné zranění. Je zřejmé, že tito řidiči koloběžek nejsou pravděpodobně vůbec poučeni o svých povinnostech, týkajících se začlenění do silničního provozu, což je tedy alarmující. Oceňuji zejména strážníky sl. č. 2150 a 1251 za jejich poctivou práci a vstřícné jednání. S pozdravem a díky D. O.

Dobrý den, dovolte mi Vaším prostřednictvím poděkovat pí. Michaele Švandrlíkové za přednášku, kterou měla pro seniory na MČ Prahy 10 dne 5. února tohoto roku. Přednáška se týkala očkování a kožních nádorů. Téma a způsob sdělení byly cílené na seniory. Paní Švandrlíková svým přednesem seniory zaujala, což nebývá vždy u přednášejících samozřejmostí. Rádi budeme i nadále s preventivním úsekem městské policie spolupracovat. S pozdravem M. P., předsedkyně ZO Senioři ČR Praha 10.

Vážený pane řediteli, dovolte, abych poděkovala za návštěvu Vašeho pracovníka Ing. Lukáše Líčeníka a jeho vysoce profesionální konzultaci našich aktuálních témat v oblasti prevence na naší škole SOU gastronomie na P10. Tato konzultace proběhla v pondělí 10. 2. 2020 a byla pro celý náš tým poradenského pracoviště nesmírně obohacující. Jeho letité zkušenosti, profesionalita a pohled na problémy zvenku jsou pro nás velmi přínosné. Těšíme se na další spolupráci. Přeji Vám vše dobré, zdraví a děkuji. Za školní poradenské pracoviště Mgr. K. Š., metodik prevence.

Dobrý den, chci moc poděkovat ve jménu třídy 4. B ze ZŠ sv. Voršily za preventivní program o dopravě a zároveň velmi pochválit strážmistra Koláře číslo 1565 za perfektně připravený program. Byly to obdivuhodné dvě hodiny a děti byly naprosto nadšené. Opravdu velmi hezky připravené k odpovídajícímu věku třídy. Jsem si jista, že pávě díky podání pana strážmistra, který zapojil i neskutečný herecký výkon, si děti toho hodně zapamatují a už teď se těší na příští setkání. Doufám, že nám jej zase příště pošlete. Srdečně zdravím M. D., třídní učitelka.
Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou poděkoval Vám i všem příslušníkům městské policie, kteří nařídili, i těm, kteří pravidelně dohlíželi na správné užívání invalidních míst před poliklinikou na adrese Koněvova 205, Praha 3. Tím, že jste prováděli prevenci – kontrolu 3 x denně průjezdem, jste předvedli všem, kteří dříve neoprávněně užívali tato místa, že mohou mít problém. Z invalidního místa se i odstěhoval 20 letý studentík se slovenskou RZ a slovenskou kartou invalidy do bočních ulic, kde si s ním poradí obyvatelé domů. Velmi si vážím všech pořádkových a záchranných složek, ale i politiků a občanů, kteří zodpovědně plní úkoly, které jim náleží, což v tomto případě znamená udržet pořádek. Ještě jednou děkuji a zdravím Ing. A. K.
Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci Městské policie Praha 1 při zajišťování malostranského masopustu v únoru tohoto roku. Velmi si vážíme spolupráce s Vašimi pracovníky, bez které by akce našeho Spolku nebylo možné zabezpečit. Věříme, že i na dalších akcích pořádaných naším Spolkem v roce 2020 bude možné spolupráci s Městskou policií Praha 1 využít. S pozdravem Ing. T. O., předseda Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan.

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala zaměstnancům Vašeho oddělení, a to konkrétně strážníkům a strážnici číslo: 1981, 1468, 2744, 1982 za pomoc v tíživé situaci, kdy mi včera pozdě večer pomohli nad rámec svých povinností a podali pomocnou ruku. Velmi si jejich pomoci vážím. Za jejich profesionální přístup, ochotu a lidskost ještě jednou moc děkuji. Jsou to lidé na svém místě, kteří svou práci vykonávají opravdu dobře. S pozdravem V. O.

Dobrý den, jmenuji se Marek a jsem nevidový občan. Chtěl bych se s vámi podělit o situaci, která se mi stala a zároveň poděkovat dvěma strážníkům, kteří mi jako nevidomému pomohli. Ztratil jsem se cestou do práce, protože jsem nastoupil do špatného autobusu. Všiml jsem si toho až v polovině cesty, kde jsem vystoupil na zastávce Čachtická. Byl jsem zoufalý, prochladlý a nevěděl, co mám dělat. Navíc se blížila doba nástupu do práce a čas běžel. Měl jsem skoro vybitý telefon, ale naštěstí mě napadlo zavolat městskou policii. Posléze se dostavili dva strážníci z Prahy 12, Tomáš a Verča. Chtěl bych jim tímto poděkovat, že díky jim jsem se dostal do práce včas, nezmrzl jsem a byl jsem naprosto v pořádku. S pozdravem Marek.

Dobrý den, pane řediteli, chtěl bych touto cestou alespoň poděkovat Vám a Vašim strážníkům z Uhříněvsi za skvělou spolupráci při zajišťování bezpečnosti a organizaci dopravy na dubečském masopustním průvodu, který se konal tuto sobotu 8. 2. 2020. Velmi jsme ocenili i krátkodobé navýšení počtu strážníků na danou akci. Spolupráce s Vámi a Vašimi lidmi je výborná. Akce se velice vydařila, děkuji. S pozdravem Jaroslav Tošil, starosta MČ Praha-Dubeč.

K rukám ředitele OŘ15 Bc. Petra Sabola
V návaznosti na naší žádost pod č. j. NCOZ-5541-488/TČ-2018-414200 Vám tímto projevuji vřelé poděkování za poskytnutou součinnost podle ust. § 8 odst. 1 tr. řádu ve dnech 06. a 07. 02. 2020, přičemž chci především vyzdvihnout Vaší vstřícnost a nadstandardní operativní akceschopnost a u Vašich podřízených vysoce profesionální přístup a odbornou připravenost. Plk. Mgr. S. U., vedoucí odboru, NCOZ PČR.

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy