01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

TEST č.3: vzpor ležmo opakovaně

Popis:

V lehu na břiše pokrčíme paže a opřeme se dlaněmi o zem v úrovni prsou. Prsty směřují vpřed. Napnutím paží provedeme vzpor ležmo – pokrčením paží se vrátíme zpět do kliku. Po celou dobu cvičení musí cvičenec udržet zpevněné tělo – hlava rovně, ruce v šíři ramen, trup a dolní končetiny v jedné přímce, nohy u sebe.

Hodnocení:

Výkon hodnotíme počtem úplně dokončených vzporů ležmo, tzn. že test provádíme až do únavy , příp. jej ukončíme v době, kdy se cvičenec začne prohýbat či vysazovat.

Testem č.3 hodnotíme dynamickou sílu svalstva a pletence ramenního.

BODY18 - 29 LET30 LET A VÍCE
1 12 9
2 14 10
3 16 12
4 18 14
5 20 15
6 22 17
7 24 19
8 26 21
9 28 23
10 30 25
11 32 26
12 34 28
13 36 30
14 38 31
15 40 32
16 41 33
17 43 34
18 45 35
19 47 36
20 49 37

Dále za každé dva kliky navíc připočteme 1 bod.

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy