01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Služba strážníků na letišti Václava Havla (fotoseriál)

úvod

Jednou specifickou oblastí Hlídkového útvaru Městské policie Praha je okrsková služebna na letišti Václava Havla. Sem, na větrné pláně Ruzyně, jsem se vydal v úterý 17. února, abych pro Vás připravil krátký fotoseriál z činnosti ruzyňských strážníků.

Pro specifičnost místa, kterým letiště je, zde slouží strážníci, kteří jsou jazykově vybaveni a mimo své mateřštiny, tak hovoří alespoň jedním světovým jazykem. Ačkoli jsem byl připraven, že budu fotit strážníky při řešení narušování veřejného pořádku, ten den se vše točilo kolem dopravy. Přestože jsou zde k dispozici placená parkoviště, která nabízejí zhruba 15 minut možného parkování bez placení, porušují řidiči zákazy vjezdu a zákazy zastavení. Pak se ovšem nemůžou divit, když se jim za zády ozve: „Dobrý den, městská policie.“

(Další informace o Hlídkovém útvaru, a tím i o strážnících z letiště Václava Havla, se můžete dočíst v únorovém čísle Pražského strážníka)

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy