01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Městská policie hl.m. Prahy realizuje sérii opatření, které mají vést k větší efektivitě a transparentnosti v souvislosti s realizací veřejných zakázek.

zakon-o-verejnych-zakazkachZatímco se uplynulý rok 2013 u městské policie nesl v duchu zásadních organizačních a personálních změn, v letošním roce se vedení Městské policie Praha více zaměřilo na materiálně-technické vybavení a změnu systému fungování ekonomického úseku.

V této souvislosti se realizuje celá řada opatření, která povedou k větší hospodárnosti, transparentnosti a rychlosti při realizaci veřejných zakázek. S účinností od 1. listopadu 2014 například vznikla samostatná skupina zaměstnanců – specialistů na veřejné zakázky, jejichž jedinou a hlavní pracovní náplní bude realizace veřejných zakázek. Prvotním úkolem této skupiny je optimalizace a aktualizace vnitřních předpisů vztahujících se k této problematice. Plně funkční by tato pracovní skupina měla být s účinností k 1. lednu 2015. Ve stejném termínu by pak měly vstoupit v platnost i nové vnitřní předpisy vztahující se k realizaci veřejných zakázek. V současné době jsou mimo jiných ve fázi realizace především významné veřejné zakázky na výstroj a nový vozový park. V nejbližším období však Městská policie Praha bude realizovat další velmi důležité veřejné zakázky, například na servis vozového parku, úklid, stavební údržba, zdravotnické zabezpečení apod.

Dalším krokem, který má vést k zajištění odpovídajícího fungování nastaveného vnitřního kontrolního systému organizace, je snaha o obsazení pozice interního auditora. Jedná se o pozici, která má za úkol pomáhat organizaci dosahovat jejích cílů, a to mj. tím, že bude posuzovat nastavení řídicích a kontrolních mechanismů v organizaci a současně hodnotit účinnost systému řízení rizik.

Městská policie se také s účinností od 1. ledna 2015 chystá zveřejňovat na svých nových internetových stránkách veškeré výsledky realizovaných veřejných zakázek, u nichž hodnota plnění přesáhne 100.000,-Kč bez DPH. Městská policie se tak rozhodla v rámci posílení zásady transparentnosti-čitelnosti svého jednání, a to i přesto, že se nejedná o povinnost ze zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. Tímto postupem půjde nad rámec zákonných povinností, na jejichž základě je povinna uveřejňovat smlouvy, jejichž hodnota přesáhla částku 500.000,-Kč bez DPH na tzv. „profilu zadavatele“. Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

„Když jsem nastoupil do pozice ředitele městské policie, slíbil jsem co možná největší transparentnost, efektivitu a účelnost vynaložených finančních prostředků, které nám hlavní město Praha svěřuje. Výše uvedené kroky jsou tak jen potvrzením našeho úsilí o dodržení slibu, který jsem sobě i hlavnímu městu Praze dal. To znamená, že funkční systém bude nastaven tak, aby v praxi zajistil další úsporu vynaložených veřejných prostředků, a to vše při dodržení odpovídající kvality požadovaného plnění,“ zdůraznil Ing. Eduard Šuster ředitel Městské policie Praha.

V loňském roce dosáhla Městská policie hlavního města Prahy v rámci hospodaření výrazného úspěchu. Dokázala v rámci provozních výdajů poprvé ve své historii uspořit bez mála 60 milionů korun. Tyto uspořené finanční prostředky byly z části vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy, z části převedeny do mzdových prostředků na pokrytí přesčasové práce, která vznikla z důvodu  povodní v loňském roce, a z části byly převedeny do rozpočtu na letošní rok.  

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy