01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

VZ 90120 – Dodávka IT systémů pro MP Praha

Městská policie hl. m. Prahy vyhlásila veřejnou zakázku na dodávku kompletního síťového prostředí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy a to ve znění uvedeném níže:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 9 600 000,- Kč bez DPH

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových síťových prvků (dále jen „switchů“) pro jednotlivá obvodní ředitelství Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) jako náhrada za stávající nevyhovující a zastaralé, a zároveň dodávka setu switchů pro hlavní datové centrum (dále též „serverovna“) MP HMP z důvodu nutnosti obnovy stávající technologie pro zajištění kompatibility a zvýšení konektivity propojení se záložní serverovnou MP HMP. V rámci dodávky je také tříletá podpora na tyto technologie, včetně konfigurace a implementace switchů pro hlavní datové centrum do prostředí MP HMP.

Podmínky účasti pro toto zadávacím řízení a zadávací dokumentace jsou zveřejněny na profilu zadavatele Městské policie hl. m. Prahy na níže uvedeném odkazu: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=333314

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy