01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

dekovne_dopisy_2016_7

Poděkování  studentky I. roč. VŠRR – strážníkům a vedoucím OŘ MP Praha 7 ze dne 1. července 2016

Vážený pane řediteli, velice ráda bych vyjádřila své díky všem městským strážníkům a jejich vedoucím z Obvodního ředitelství městské policie Praha 7. Během své odborné praxe jsem měla tu čest seznámit se s jejich každodenními úkoly při zajišťování pořádku ve městě, které obnáší nejen zodpovědnost, ale i každodenní rizika, která si strážníci příliš nepřipouštějí. Své povolání chápou jako poslání veřejnosti, která ne vždy je schopna dostatečně ocenit práci městské policie.  Za svou osobu praktikantky bych chtěla městským strážníkům z Obvodního ředitelství Praha 7 poděkovat za jejich nesmírnou trpělivost a především za obrovskou ochotu, kterou mi během dvou týdnů projevovali. Zajisté si plně uvědomuji, že starost o praktikanta vysoké školy obnáší nelehký úkol, a v neposlední řadě zodpovědnost za jeho bezpečí při výkonu odborné praxe. Pokud mi dovolíte, učinila bych rovněž drobnou poznámku, že tucet knih s odborným textem není schopno přiblížit vysokoškolskému studentovi reálný obraz života a jeho podmínek, v mém případě každodenní práci městské policie. Mnohdy studenti chápou odbornou praxi jako nutné zlo, ale z mého pohledu byla ideální formou, jak nejlépe poznat oblast bezpečnosti, pro kterou jsem na vysoké škole již rokem připravována. Vážený pane řediteli, přeji všem strážníkům z Obvodního ředitelství Praha 7 klidné služby a samozřejmě ukázněné občany, a doufám, že se budu moci v nejbližší budoucnosti s jejich posláním dále seznamovat při zpracování bakalářské práce, za jejíž téma si jistě zvolím práci městské policie. S přáním hezkého dne.

Poděkování ZŠ Na Planině – strážníkům oddělení prevence ze dne 1. července 2016

Dobrý den, dovolte mi, abych v závěru šk. roku 2015/2016 vyjádřila jménem ZŠ Na Planině 1393, Praha 4 velké  poděkování celé skupině Bc. Petra Michala za dlouhodobou a velice kvalitní spolupráci v oblasti primární prevence, kterou již řadu let uskutečňují na naší škole. Velice si ceníme nejen vysoké profesionality Vašich pracovníků, ale i velice lidského a milého přístupu, a to jak k pedagogům, tak i k žákům. Na další, a doufám dlouhodobou spolupráci, se velice těšíme. Ještě jednou Vám jménem našich žáků a mých kolegů děkuji.

Poděkování ředitele Městské polikliniky Praha – strážníkům útvaru vzdělávání ze dne 1. července 2016

Vážený pane řediteli, rád bych Vám touto cestou poděkoval za součinnost při zajištění školení základů sebeobrany pro zaměstnance protialkoholní záchytné stanice, se sídlem v areálu Nemocnice Na Bulovce. V průběhu měsíce května a června bylo postupně proškoleno 17 našich zaměstnanců. Vzhledem k provozu pracoviště bylo několikrát nutné školení koordinovat (přesouvat či najít náhradní termín) s panem Bc. Karchňákem. Rád bych mu vyjádřil velké poděkování za vstřícnost a pochopení a dále týmu instruktorů praktické přípravy (jmenovitě Ivo Wilkovi a druhému instruktorovi, jehož jméno bohužel neznám) za profesionální přístup a poděkování od našich zaměstnanců. Děkuji Vám za perfektní vzájemnou spolupráci. S přátelským pozdravem.

Poděkování občana P.K. – strážníkům OŘ MP Praha 4  ze dne 1. července 2016

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat strážníkům konajícím službu včera po 22 hodině v Michli, poblíž ulice Na Lise, kdy mi pomohli nalézt zaběhnutého psa, křížence Labradora a Kavkazaka. Je to můj jediný přítel. Bydlíme zde nedlouho a pes si teprve zvyká, zvláště chci poděkovat službu konající dispečerce, která mne po mobilu navedla přímo ke svým kolegům. Součinnost na jedničku. Děkuji.

Poděkování občana M.P.- strážníkům OŘ MP Praha 4, 5 a úseku výkonu služby ze dne 10. července 2016

Vážený pane náměstku, díky za zajištění charitativní jízdy 160 švédských cyklistů, pro něž vše proběhlo zcela hladce. Obzvláštní dík pak prosím předej Městské policii Praha, která udělala  mnohem víc než bylo její povinností. Pan náměstek Klema to dostal na stůl až poslední pracovní den před vlastní akcí, tzn. v  pátek 1. července, kdy už ani nemohl vyslat strážníky, aby si předem projeli velmi komplikovanou trasu podle volby švédských organizátorů, strážníci – cyklisté měli na 4. 7. plánované volno. Přesto v součinnosti s MP Praha 4 a Praha 5 zajistil spolu s panem Stanislavem Kuncem dva strážníky na motorkách a další dva na bicyklech jako doprovod z Václavského náměstí (viz foto) ke hranicím Prahy, spolupráce byla vynikající. Výborná byla i propagace Prahy jako turistické destinace: nejenže většina účastníků vyjádřila přání se brzy vrátit do Prahy na delší pobyt, ale Švédové měli i vlastní filmový štáb, který akci natáčel na atraktivních místech (Václavské náměstí, Štefánikův most s pozadím Hradčan, Trojský zámek). Ještě jednou díky a významně zdravím.

Poděkování předsedy Auto klubu Markéta – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 14. července 2016

Předem mého dopisu mi dovolte, abych Vám poděkoval jménem Auto klubu Markéta při PSK Olymp Praha za spolupráci při pořádání uplynulého mistrovství světa na ploché dráze Speedway Grand Prix. V letošním roce byl před námi nelehký úkol uspořádat tento velký podnik důstojně a se ctí. Předsevzali jsme si pojmout 20. ročník Speedway Grand Prix v Praze velkolepě a dokázat tak, že v hlavním městě Praze je, jako v jediném městě na světě, závod organizován již 20 let na vysoké úrovni. Především Vaše podpora a pomoc nám velmi pomohla při organizaci a uskutečnění této akce. Z pohledu pořadatelů můžeme být společně spokojeni s tím, co jsme dokázali. Důležitým kritériem hodnocení je uznání od mezinárodní motocyklové federace FIM a pochvala promotéra celého seriálu SGP. Naší vizitkou byl také zaplněný stadion Markéta v Praze. Slova chvály a uznání patří nejen všem pořadatelům z řad Auto klubu Markéta, ale hlavně Vám, bez kterých by se tato akce nemohla realizovat. Věříme, že v naší úspěšné spolupráci budeme i nadále pokračovat. Těšíme se na další 21. ročník Speedway Grand Prix v Praze v roce 2017. S pozdravem

Poděkování občana V.N. – strážníkům oddělení kontroly a stížností ze dne 18. července 2016

Dnes jsem do své DS obdržel vyřízení mé stížnosti na postup strážníka MP. Tímto bych chtěl poděkovat za vstřícný a zejména spravedlivý přístup k mé věci, jejíž vyřízení mě plně uspokojuje. S pozdravem.

Poděkování občanky E.Z. – strážníkům OŘ MP Praha 13 ze dne 17. července 2016

Dobrý den. Včera v nočních hodinách (cca 01.30) se mi stala nemilá dopravní situace. Myslím, že není třeba dopodrobna popisovat. Jen bych ráda poděkovala za příkladnou a profesionální pomoc. Bohužel nevím jména strážníků, ale jejich vozidlo bylo označeno č. 70. Jejich lidský přístup mne nesmírně potěšil. Jsou to lidé na správném místě. Prosím, předejte jim ještě touto cestou mé velké poděkování. Děkuji a přeji krásné dny.

Poděkování hlavního vedoucího tábora – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 20. července 2016

Dobrý den, rád bych tou cestou vyjádřil obdiv a poděkování dvěma strážníkům, kteří se starali o děti na našem příměstském táboře Malý záchranář, který organizuje naše vzdělávací společnost Zdravotníci. Tábor navštěvují děti policistů, záchranářů lékařů i hasičů a není jednoduché děti zběhlé v těchto oborech zaujmout. Ovšem paní Milena Štuková a Jiří Mazur ze stanice Markušova, Praha 4 připravili špičkovou přednášku o policejní práci, která nás vedoucí i děti nadchla. Svým nadšením a entuziasmem strčí do kapsy leckteré zkušené pedagogy a lektory!!! Přednáška byla skvěle připravená a velmi profesionálně vedená. Vyřiďte prosím naše velké poděkování. S pozdravem.

Poděkování občanky V. J. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 20. července 2016

Dobrý den, chtěla bych tímto moc poděkovat příslušníkům Městské policie – Vršovice za pomoc s mojí matkou, které bude v září 93 let, nemůže chodit a má středně těžkou demenci. Pomoc Vašich lidí spočívá v tom, že mi matku pomůžou posadit na vozík a poté položit do postele.  Sama to nezvládnu a tudíž jsem za tuto pomoc velice vděčna. Jedná se o jeden den v týdnu, a to je sobota večer, kdy v celém domě nikdo není, kdo by mi mohl a hlavně chtěl pomoci, takže jsem nucena volit tuto formu pomoci. Ještě jednou moc děkuji za lidský přístup všem příslušníkům Městské policie ve Vršovicích, kteří u nás již byli a za jejich nevšední ochotu a přístup k mému problému. Všichni doposud byli moc milí a vstřícní. Děkuji, děkuji … S pozdravem.

Poděkování viceprezidenta Unie tělovýchovných organizací Policie ČR – strážnici OŘ MP Praha 1 ze dne 21. července 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši podporu „Policejního mistrovství Evropy“ ve fotbale žen, jež se konalo ve dnech 20. – 26. června 2016 v Praze, a za uvolnění strž. Romany Melcherové, která důstojně reprezentovala Českou republiku a s týmem Policie ČR obsadila 4. místo. Těším se na spolupráci s Vámi i v dalších letech. S pozdravem.

Poděkování občana A.K. – strážníkům hlídkového útvaru – skupině taxi ze dne 21. července 2016

Dobrý den. Chtěl bych srdečně poděkovat Vašim strážníkům skupiny taxi, kteří mi včera 20.7.2016 kolem 20.30 s největší ochotou a profesionalitou pomohli s přepravou mé ženy A.K. do porodnice. Jízda byla započata z Prahy 5 - Zbraslav, ul. Pod Zatáčkou do nemocnice Na Bulovce. Bez nich bychom nepřijeli včas, ani přes mou nadměrně rychlou jízdu. Zároveň bych se chtěl omluvit za způsobené potíže, které jim nastaly. Také přikládám velkou omluvu za tuto rychlou jízdu, při které jsme překročili po celé trase rychlost. Za svou ženu a dceru srdečně děkuji.

Poděkování občana Mgr. T.K. – strážníkům OŘ MP Praha 14 a Praha 1 ze dne 22. července 2016

Vážený pane řediteli, v době mé zahraniční dovolené, konkrétně 20. června 2016 ve večerních hodinách došlo v mém bytě na adrese Praha 14, Dygrýnova ul. k havárii vody způsobené prasklou hadičkou na WC. Jak jsem se později dozvěděl, největší zásluhu na zjištění havárie a následném zabránění vzniku větších škod na mém majetku i majetku ve společných prostorách domu měli strážníci z OŘ MP Prahy 14 id. č. 3217 a 3395 a dále sousedka – paní Václava Bílá, shodou okolností rovněž zaměstnaná u Městské policie Praha 1. S ohledem na to, že neznám jména výše uvedených strážníků, chtěl bych jim touto cestou poděkovat, neboť jak jsem již uvedl, značnou měrou se podíleli na zajištění výše uvedené havárie a svým jednáním zcela nepochybně zabránili vzniku mnohem větších škod.

Poděkování občana J.H. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 26. července 2016

Dobrý den. Rád bych poděkoval za zjednání pořádku hlídce MP, kterou jsem zavolal v neděli 24.7.2016 asi ve 22.15 do prostoru před domem v ulici Psohlavců, směrem k ulici Vavřenova. Již druhou noc tu otravovala velmi hlučná skupina opilců, kteří se navíc mezi sebou i fyzicky napadali. Přivolaná hlídka tu udělala pořádek a byl konečně klid. Každý z nás může někdy přebrat a dokážu pochopit, že se pak někdo na cestě k domovu chová hlučně, ale mít toto  pod oknem půl hodiny, je opravdu nepříjemné a asi si každý dokáže představit, jak by to dopadlo, kdyby je šel někdo umravnit. Nevím sice  jak je policisté potrestali a je mi to vcelku i jedno, hlavně že situaci zvládli. Jako pracovník DP vím, že si „Pražáci“ umí jen na něco stěžovat a tak bych chtěl alespoň trochu povzbudit Vaše strážníky v jejich nevděčné profesi a povzbudit jejich pocit, že dělají dobrou věc pro ostatní, kteří jim místo poděkování ještě vynadají … S pozdravem.

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy