titulka senior akademieDne 5.května v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní zakončení 4. ročníku Senior Akademie v Praze 5, kterou ve spolupráci s městskou částí pro seniorky a seniory připravila Městská policie Praha. Čtvrtý ročník absolvovalo celkem 54 seniorů z 60 přihlášených.

Městská policie hl. m. Prahy ve spolupráci s městskými částmi připravuje cyklus uceleného vzdělávacího preventivního programu na principu univerzity třetího věku již osm let. Cyklus tvoří 12 přednáškových bloků, v rámci kterých jsou podrobněji probírána témata, jako je prevence osobního bezpečí, ochrana zabezpečení majetku, finanční gramotnost, domácí násilí, základy právního vědomí a další. Celý projekt je rozložen do třech měsíců a je realizován vždy jeden den v týdnu.

Po ukončení všichni absolventi obdrželi z rukou radního pro bezpečnost pana Libora Hadravy a ředitele pražské městské policie pana Eduarda Šustera pamětní listy a drobné předměty k ochraně osobního bezpečí a zabezpečení majetku. Devět seniorek obdrželo navíc ještě hodnotný dar – hodinky, jako poděkování za to, že absolvovali všechny čtyři ročníky. Libor Hadrava uvádí: „Městská policie má tento preventivní program výborně zpracovaný. O tom svědčí i fakt, že z celkového počtu 263 seniorů z Prahy 5, někteří absolvovali všechny čtyři ročníky. Tyto preventivní programy velmi podporuji, protože senioři jsou velmi zranitelní a je zapotřebí je na možná rizika neustále upozorňovat“. Ředitel městské policie Eduard Šuster dodává: „Pro posluchače Senior Akademie pražská městská policie nabízí také tři exkurze, a to do Útulku pro opuštěná zvířata v Troji, na Centrální operační středisko městské policie a do Muzea Policie ČR.“

Celé slavnostní odpoledne bylo zakončeno tanečním vystoupením seniorského tanečního sboru Marietta.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)