titulka cviceni ohenKaždoročně se koná cvičení složek IZS s názvem OHEŇ, na které jsou také pravidelně přizváni i strážníci OŘ MP Praha 10.

Cvičení spočívá v harmonizaci všech složek při zahoření objektu ČEPS, které ohrožuje řízení dodávky elektrické energie. V tomto případě je třeba převést řízení do záložního centra v Ostravě a zároveň provést evakuaci osob na vyhrazená místa.

Strážníci vykonávali dohled nad příjezdem jednotek IZS do objektu ČEPS v Elektrárenské ulici a dále zajišťovali, aby evakuovaní pracovníci nevstupovali mimo vymezené bezpečnostní zóny. Cvičení přineslo řadu cenných poznatků, které nadále celý systém řízení, od vyhlášení poplachu až po samotný závěr, výrazně vylepšují.
____________________________________

Společnost ČEPS, a.s. zajišťuje přenosovou soustavu elektřiny po ČR. Její vliv však nelze ukončit hranicemi ČR, protože tato přenosová soustava navazuje  systematicky na přenosové soustavy okolních států. Společnost ČEPS, a.s. je tedy velmi strategickou společností, která hraje důležitou roli i na poli bezpečnostní stability státu.


Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka září web

V novém čísle vám přinášíme reportáž z činnosti strážníků na Praze 1, dále rozsáhlý článek o útoku psa na člověka, podíváme se na problematiku koloběžek v metropoli a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)