uvod led 2015

Praskající led, pád do chladné vody a smrt do několika minut. Na začátku je většinou podcenění, nerozvážnost, hloupost, nebo sázka. Je ověřené, že člověk se na probořeném ledě holýma rukama neudrží a na konci pak bývá vyčerpání, podchlazení, ztráta vědomí, tragický konec. Člověk v ledové vodě umírá do pěti minut.

 

Záchrana na zamrzlých vodních plochách LED 2015. Tak zní oficiální název další části pravidelného výcviku strážníků Poříčního útvaru Městské policie hl. m. Prahy. V letošním roce se konal ve školícím zařízení v Žihlích a zúčastnilo se 14 strážníků. Vše bylo zaměřeno na osvojení taktických a bezpečných postupů při záchraně v tomto specifickém prostředí a poskytnutí první pomoci tonoucímu pod prasklým ledem. Vše se odehrálo ve spolupráci a pod odborným dohledem instruktorů z Vodní záchranné služby ČČK Praha.
VIDEO

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)