uvod nakladakMilí čtenáři, dnes bychom Vás rádi nechali nahlédnout pod pokličku práce strážníků z Prahy 14. Přesněji z Újezdu nad lesy, kam jsme se vydali ve středu 25. února. Ten den – v ulici Starokolínská a Novosibřinská – prováděli strážníci kontrolu nákladních vozů nad 6 tun. Přímo tedy, zda mají řidiči povolení pro vjezd. Jak jsme se od sympatických mužů zákona dozvěděli, dělají kontroly průběžně každý den.

Dvakrát za měsíc pak proběhne kontrolní akce, která se, co do rozsahu, od běžných kontrol pochopitelně liší. A právě této akci jsme byli přítomni. Jediný nešvar, který nešel přehlédnout, byl neexistující odstavný pruh. Strážníci tak museli řidiče trucků navést do prostoru konečné autobusu. Ptáte se na smysl kontrol? Jednoduše se jedná o dvouproudou silnici, která je už dostatečně vytížena osobními automobily, nehledě na to, že vede hustě obydlenou oblastí. Strážníci se svou prací snaží předcházet nejen zvýšenému a škodlivému hluku, ale i vyjetým kolejím ve vozovce od těžkých nákladních vozidel.

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)