úvod

Jednou specifickou oblastí Hlídkového útvaru Městské policie Praha je okrsková služebna na letišti Václava Havla. Sem, na větrné pláně Ruzyně, jsem se vydal v úterý 17. února, abych pro Vás připravil krátký fotoseriál z činnosti ruzyňských strážníků.

Pro specifičnost místa, kterým letiště je, zde slouží strážníci, kteří jsou jazykově vybaveni a mimo své mateřštiny, tak hovoří alespoň jedním světovým jazykem. Ačkoli jsem byl připraven, že budu fotit strážníky při řešení narušování veřejného pořádku, ten den se vše točilo kolem dopravy. Přestože jsou zde k dispozici placená parkoviště, která nabízejí zhruba 15 minut možného parkování bez placení, porušují řidiči zákazy vjezdu a zákazy zastavení. Pak se ovšem nemůžou divit, když se jim za zády ozve: „Dobrý den, městská policie.“

(Další informace o Hlídkovém útvaru, a tím i o strážnících z letiště Václava Havla, se můžete dočíst v únorovém čísle Pražského strážníka)

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)