network 4556383 960 720Městská policie hl. m. Prahy vyhlásila veřejnou zakázku na dodávku kompletního síťového prostředí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy a to ve znění uvedeném níže:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 9 600 000,- Kč bez DPH

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových síťových prvků (dále jen „switchů“) pro jednotlivá obvodní ředitelství Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) jako náhrada za stávající nevyhovující a zastaralé, a zároveň dodávka setu switchů pro hlavní datové centrum (dále též „serverovna“) MP HMP z důvodu nutnosti obnovy stávající technologie pro zajištění kompatibility a zvýšení konektivity propojení se záložní serverovnou MP HMP. V rámci dodávky je také tříletá podpora na tyto technologie, včetně konfigurace a implementace switchů pro hlavní datové centrum do prostředí MP HMP.

Podmínky účasti pro toto zadávacím řízení a zadávací dokumentace jsou zveřejněny na profilu zadavatele Městské policie hl. m. Prahy na níže uvedeném odkazu: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=333314

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)