62469785 2313986565343737 568596796033466368 oKontrola řidičů sdílené alternativní taxislužby odhalila vážné nedostatky – chybějící doklady, řidiči bez povolení k pobytu v ČR, bez licence a bez znalosti místopisu.

Minulý týden provedli strážníci skupiny TAXI, společně s úředníky pražského Magistrátu a Cizineckou policií, kontrolu provozování tzv. sdílené alternativní taxislužby. Kontrolou prošly tři odvozy objednané prostřednictvím mezinárodní aplikace v mobilním telefonu.

V prvním případě přijelo neoznačené vozidlo a během kontroly po předání hotovosti byly zjištěny nedostatky v dokladech, které jsou k provozování této služby zapotřebí. Řidiči-cizinci byla proto další činnost zakázána, udělena pokuta ve výši 10 tisíc korun a jeho zaměstnavatel bude řešen ve správním řízení.

I druhé vozidlo přijelo bez patřičného označení, jeho řidičem byl navíc cizinec, který se na území ČR nezdržoval legálně. Z tohoto důvodu nemohl mít licenci na přepravu osob ani potřebné doklady. Přímo na místě ho zajistila Cizinecká policie, která s ním zahájí řízení o vyhoštění. Jako záruka pro správní řízení a znemožnění další nelegální činnosti mu byla uložena kauce ve výši 100 tisíc korun. Protože tuto finanční hotovost na místě řidič nesložil, bylo mu vozidlo zablokováno.

Řidič třetího vozidla se po Praze vůbec nevyznal a neorientoval. S pohledem upřeným na aplikaci kličkoval po vozovce a na místě určení ho museli cestující doslova zastavit. Tentokrát se jednalo o cizince bez licence, který předložil ke kontrole cestovní pas a řidičský průkaz vydaný cizím státem. Vzhledem k podezření příslušníků Cizinecké policie, že je cestovní pas padělaný, byl muž na místě zajištěn a pravost dokladů bude věcí šetření Policie ČR.  Protože ani tento řidič nesložil na místě uloženou kauci ve výši 100 tisíc korun, bylo i toto vozidlo „botičkou“ zablokováno.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)