IMG 9866 titulkaV budově Úřadu městské části Praha 5 převzali dnes příslušníci policií a hasičského záchranného sboru záslužné medaile za mimořádný čin a čestné uznání za vzornou službu. Oceněné přivítal starosta Daniel Mazur, který zmínil pozitivní trend ve snižování kriminality na území Prahy 5 a poděkoval za kvalitní práci zúčastněných složek. Následovala minuta ticha jako uctění památky nedávno zesnulého kolegy z Prahy 5. Z rukou starosty převzali medaile a ocenění 4 strážníci. Mezi nimi byla vedoucí jízdní skupiny Lenka Nyklová, pro kterou je medaile příjemným vzkazem, že práce strážníků na koních je pozitivně vnímána nejen občany, ale dokáže ji ocenit i vedení městské části.

„Každé společenské ocenění je pro strážníky velkou motivací a důkazem, že jejich práce má smysl. Spolupráce s Úřadem MČ Praha 5 i s ostatními bezpečnostními složkami je vynikající,“ poznamenal na závěr Zdeněk Hejna, ředitel obvodního ředitelství.

Stříbrné medaile převzali Martin Tkačík a Aleš Koziar, bronzové Lenka Nyklová a Pavel Kulík.

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)