S GT8619Od soboty 27. října do neděle 4. listopadu bude  vzhledem k blížící se Památce zesnulých probíhat každoroční opatření pražské městské policie. V tomto období budou strážníci přímo na hřbitovech a v jejich okolí zajišťovat zvýšený dohled nad veřejným pořádkem, ochranou majetku a osob, ale také dopravní kázní. Kromě pěších hlídek budou návštěvníci potkávat i hlídky na koních. V nočních hodinách přispějí k bezpečí na hřbitovech i  psovodi se služebními psy. Velké množství kontrol obstarají přibližně dvě stovky strážníků. Městská policie zohlední také prodlouženou provozní dobu některých hřbitovů.

Protože zlodějům stačí jen okamžik, Městská policie Praha opakovaně doporučuje veřejnosti řídit se následujícími radami:

  • Nikdy nechoďte na hřbitovy úplně sami.
  • Nenavštěvujte hřbitovy krátce po otevření a krátce před uzavřením objektu.
  • Nezůstávejte sami v odlehlých částech zejména rozsáhlejších hřbitovů.
  • Nevzdalujte se od svých tašek a kabelek, ve kterých máte osobní věci, doklady, platební karty a hotovost.
  • Buďte všímaví ke svému okolí.
  • Pokud se na hřbitově děje něco podezřelého, okamžitě to oznamte policii.
  • V automobilech zaparkovaných před hřbitovem nenechávejte žádné cenné věci, kabelky, tašky apod.
  • Buďte obezřetní i v městských hromadných prostředcích při cestě na hřbitov. Dávejte si pozor na své věci.
  • Pokud to není nezbytně nutné, při špatném počasí raději hřbitovy nenavštěvujte.
  • Pro případ poškození či zničení náhrobku si pořiďte jeho fotodokumentaci. Tzn., pořiďte si celkový snímek náhrobku. Vyfotografujte každou jeho část zvlášť – sošky, okrasné kování apod., poznamenejte si jejich rozměry. Zadokumentujte zejména všechny rozlišující znaky těchto předmětů – značka autora, výrobce, vady materiálu apod. Fotografie pietní architektury s popisem uložte na spolehlivé místo pro případné použití.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka kveten web 2019

V novém čísle vám přinášíme recenzi nových vozidel MP Praha Škoda Octavia Scout, dále rozhovor s Carlem Capalbem nejen o pražském maratonu, dále pohled do historie na pražské květnové povstání a mnoho dalšího.

archiv (od roku 2004)