C81A4863 titulkaPražané si již mohli všimnout zelenobílých koloběžek, které se v uplynulých týdnech rozšířily po metropoli. Velkou pozornost jim věnují také média. Tato novinka vzbuzuje řadu spíše negativních emocí a také řadu otázek. Pražská městská policie se proto rozhodla reagovat na vzniklou situaci a vysvětlit jak současný stav, tak povinnosti uživatelů těchto sdílených dopravních prostředků.

Pražská městská policie před spuštěním projektu s koloběžkami upozorňovala na většinu problémů, které nyní po realizaci nastaly. Doporučení vzešlá jak z praxe strážníků, tak ze  zahraničí, však bohužel nebyla kompetentními osobami vzata v potaz. Jedná se především o problémy s odkládáním koloběžek tak, aby nebyly překážkou pro ostatní účastníky veřejného prostoru, stejně jako ohrožování chodců nebezpečnou jízdou.

Zákon o silničním provozu jasně definuje, jak na osoby na koloběžkách pohlíží. Tedy, že „jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka“.  Tzn., že jezdec na koloběžce je považován za cyklistu. Z toho jasně vyplývá, že provoz koloběžek na pozemních komunikacích, tedy i na chodníku, se řídí stejnými pravidly a ustanoveními jako provoz jízdních kol.

Pokud tedy není místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích stanoveno jinak, může cyklista/koloběžkář užít chodník jen když kolo nebo koloběžku vede a při tom neohrožuje ostatní chodce. Nemůže tedy na chodníku koloběžku nebo jízdní kolo užít k jízdě.

Městská policie Praha v uplynulém roce odhalila více než 2 tisíce přestupků cyklistů. Konkrétní přestupky uživatelů sdílených kol a koloběžek ale nejsou předmětem statistické evidence. Mezi nejčastějšími prohřešky cyklistů patří jízda v jednosměrných ulicích v protisměru, jízda na chodníku, jízda po přechodu pro chodce, nerespektování dopravního značení, jízda za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení apod.

Pokud strážníci nebo také kolegové ze státní policie takovéto jednání zjistí, mohou osobám porušujícím dopravní předpisy uložit v příkazním řízení pokutu až do výše 2 000 Kč nebo věc předat příslušnému správnímu orgánu.

 

Městská policie Praha by ráda apelovala na uživatele sdílených kol a koloběžek, aby dodržovali všechny povinnosti nejen v souladu se zákonem, ale i se zdravým rozumem a byli ohleduplní k chodcům a ostatním účastníkům silničního provozu.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka kveten web 2019

V novém čísle vám přinášíme recenzi nových vozidel MP Praha Škoda Octavia Scout, dále rozhovor s Carlem Capalbem nejen o pražském maratonu, dále pohled do historie na pražské květnové povstání a mnoho dalšího.

archiv (od roku 2004)