MG 6237 Strážníci Městské policie Praha se zúčastnili taktického cvičení složek IZS  - METRO 2014

Dnes v časných ranních hodinách se uskutečnilo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému „METRO 2014“. Cílem cvičení bylo procvičit připravenost a nasazení složek Integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací, bezprostředně po uskutečněném chemickém útoku v metru.
V rámci tohoto cvičení bylo nasazeno bezmála 100 strážníků Městské policie Praha, kteří v rámci součinnosti s Policií ČR, zajišťovali zejména okolí zasažených stanice metra proti vstupu nepovolaných osob, střežili výdechy větracích šachet stanic metra a prováděli dohled u pražských nemocnic, kde probíhala dekontaminace osob. Motorizované hlídky strážníků Městské policie Praha pak zajišťovaly doprovod autobusům rozvážejících pacienty zasažené při chemickém útoku do vybraných pražských nemocnic.