94A7962Prázdniny jsou v plném proudu a letní cyklistická sezóna je obohacena o rekreační a prázdninové cyklisty. Protože opakování je matkou moudrosti, nabízíme malé preventivní shrnutí zásad, na které bychom neměli před usednutím na kolo a během jízdy nikdy zapomínat.

 • Ačkoli je cyklistická přilba povinná do 18 let, použijte ji vždy. Už mnohokrát zachránila život, nebo zmírnila následky úrazu.
 • Své kolo nechte alespoň jednou ročně zkontrolovat v autorizovaném servisu a před každou jízdou jeho stav sami překontrolujte, zvláště brzdy, správně nahuštěná kola apod.
 • Nepodceňujte reflexní prvky. Odrazky na kole a světla nejsou jen povinnou výbavou, ale slouží především k Vaší bezpečnosti, stejně tak i reflexní prvky na oblečení.
 • Nevozte na kole předměty, které by mohly ohrozit Vás nebo ostatní účastníky silničního provozu.
 • Jezděte vždy co nejblíže vpravo okraje silnice ve směru jízdy a tam, kde je vyznačena cyklostezka, jeďte po cyklostezce.
 • Změnu směru jízdy dejte vždy jasně najevo svou paží tak, aby ostatní účastníci provozu váš záměr jasně pochopili. A to i na místech, kde si myslíte, že nikdo není. Okolní řidiče a chodce můžete lehce přehlédnout.
 • Pozorně sledujte své okolí, a to nejen zrakem, ale i sluchem, vyhněte se proto sluchátkům s hudbou.
 • Jezděte vždy bezpečně a ohleduplně vůči ostatním, respektujte dopravní značení a předpisy. Svou rychlost vždy přizpůsobte nejen terénu a provozu, ale také svým schopnostem. Pamatujte, že nesmíte jezdit bez držení řídítek, držet se jiného dopravního prostředku nebo vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře.
 • Nejezděte ve dvou či více lidech vedle sebe. Povolena je pouze jízda jednotlivě za sebou.
 • Pamatujte, že děti mladší 10 let smí na silnici jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. To však neplatí pro jízdu po chodníku, v parku, cyklistické stezce nebo v obytné a pěší zóně.
 • Odstavujete-li vaše kolo a nemůžete ho mít po celou dobu na očích, vždy ho připoutejte pomocí bezpečnostního zámku k pevně ukotvenému předmětu.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka září web

V novém čísle vám přinášíme reportáž z činnosti strážníků na Praze 1, dále rozsáhlý článek o útoku psa na člověka, podíváme se na problematiku koloběžek v metropoli a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)