pomnenka 01Je to mezinárodně připomínaný den pohřešovaných dětí. I v Česku se ročně ztratí stovky dětí… Tento den je vzpomínkou na devítiletou Amber Hagerman, která se ztratila v roce 1996 v texaském Arlingtonu. Malou Amber našli později mrtvou. Ale i v Česku se evidují případy, kdy se dítě nikdy nenajde…

Drtivá většina vyhlášených pátrání má naštěstí dobrý konec. Dítě se ztratilo v nákupním centru, na veletrhu, na procházce v lese, na výletě v cizím městě. Někdy dítě odejde z domova ve strachu z následků svého chování. A někdy se stane obětí nehody či trestného činu.

Pohřešování dítěte představuje pro každou rodinu velké psychické trauma. Jak těmto situacím předcházet ze strany rodičů? Některé zásady budou platit za všech okolností:

  • komunikujte se svým dítětem, zajímejte se o jeho problémy, naslouchejte mu, všímejte si změn v jeho chování,
  • mějte přehled o tom, kde a s kým se vaše dítě nachází, mějte přehled o jeho denních aktivitách,
  • vysvětlete dítěti klidným a přiměřeným způsobem (v závislosti na jeho věku), jaká nebezpečí ho mohou potkat a jak jim může čelit,
  • říkejte dítěti, na koho se může obrátit s žádostí o pomoc,
  • dítě by mělo znát linky tísňového volání (158, 156),
  • naučte dítě popsat svoje okolí, udat svoji pozici,
  • učte děti, že můžou říci kdykoliv „NE“, jestliže cítí, že není něco v pořádku,
  • čas od času všechno výše uvedené dítěti zopakujte,
  • zvažte, komu své dítě svěřujete,
  • pro případ ztracení nebo zmizení dítěte mějte k dispozici aktuální fotografii vašeho dítěte (stačí ta v mobilu).

Městská policie Praha má v každém denním i nočním okamžiku na území Prahy několik set strážníků. Proto v případě potřeby neváhejte a obraťte se jak na tísňovou linku Policie ČR, tak na tísňovou linku městské policie 156. Jedná se o minuty, neztrácejte čas. Koneckonců, často se stává, že strážníci najdou bezprizorní, vystrašené a zmatené dítě dříve, než je pátrání oficiálně vyhlášené.

Vašim dětem popřejme vždy bezpečný návrat domů.

ju

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka brezen web

V novém čísle vám přinášíme reportáž z neobvyklého cvičení psovodů MP Praha z Krkonoš, dále rozhovor s naším nejúspěšnějším himálajským horolezcem Radkem Jarošem, opět pokračujeme v pohledu do historie a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)