C81A1047 titulkaPráci složek integrovaného záchranného systému včera ocenila MČ Praha 11. Za vynikající práci při zajišťování bezpečí a zdraví obyvatel i ochrany jejich majetku převzali zástupci strážníků, policistů, hasičů i záchranářů pamětní listy a dárkové koše. „Jediným problémem naší spolupráce je nedostatek strážníků. Ze stovky je jich tady 80 a je to znát. Jsou méně vidět v ulicích a lidé pak mají pocit, že nejsou, ale podstav se netýká jen strážníků. Sehnat zaměstnance do téměř každé profese je dnes obrovský problém,“ zmínil Petr Jirava, starosta MČ Praha 11. Ocenění převzala i strážnice-okrskářka Bc. Miroslava Vítovská: „Znamená to pro mě moc.  Je to krásná zpětná vazba na práci, kterou tady čtyři roky vykonávám, velmi si toho cením.“

Další ocenění: str. Andrea Macháčková, Simona Novotná a Jiří Varous, DiS.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web zari 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž o nových technologiích použitých ve výkonu služby, dále se podíváme na cyklohlídky pražské městské policie, můžete si přečíst rozhovor o činnosti právního oddělení a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)