94A9590Významné ocenění v podobě Medaile za zásluhy bylo slavnostně předáno celkem 17 pracovníkům z řad Policie ČR, Městské policie Praha a Hasičského záchranného sboru, a to za jejich mimořádnou práci v roce 2014

Tento slavnostní akt se uskutečnil v úterý 7. 10. 2014 v 14,00 hod. v jednací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5.
 „Ocenění pracovníci vzorně plnili své služební povinnosti, často se vyznamenali činem, který se vymyká rámci běžné služby. Návrhy na udělení záslužné medaile včetně zdůvodnění předložili ředitelé bezpečnostních složek PČR, MP a HZS. Jsme rádi, že tento tradiční akt slouží především jako vyjádření úcty k zaměstnancům integrovaného záchranného systému a bezpečnostních složek, na jejichž práci často závisí životy, zdraví a majetek občanů,“ sdělil 1. zástupce starosty Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit.
Ocenění strážníci za rok 2014:
Mgr. Zdeněk Hejna – Ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5
Pavlína Mačková – Vrchní komisař
Zdeněk Prajzler – Inspektor
Svatopluk Houšť – Inspektor
Leonit Thám – Inspektor
Aleš Koziár – Inspektor
Gratulujeme! 

 

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)