620 517003da4f1b7Vážení občané a návštěvníci hlavního města Prahy,

ve snaze předejít případným problémům v době vánočních svátků, by Vás Městská policie hlavního města Prahy ráda upozornila na určité nejasnosti v souvislosti s provozem zón placeného stání v této době. Některá vyjádření z poslední doby jsou nepřesná, matoucí a zavádějící.

 

Možná jste zaslechli, nebo četli, že lze v určitých lokalitách hlavního města Prahy parkovat v době vánočních svátků zdarma. V této souvislosti upozorňujeme, že je vždy nezbytné sledovat platné dopravní značení. Aby skutečně bylo možné v zóně placeného stání parkovat zdarma a bez obav, je nezbytné, aby bylo příslušné dopravní značení zneplatněno (buď zakrytím, nebo přelepením), nebo aby byla registrační značka Vašeho vozidla zaevidována v centrálním informačním systému zón (v případě nového systému fungování zón placeného stání na Praze 1, 2, 5, 6, a 8). Nevycházejte proto, prosím, pouze z prohlášení o bezplatném parkování, ale vždy sledujte platné dopravní značení nebo aktuální informace poskytnuté automaty či aplikacemi v místě, kde chcete parkovat.

Přestože bude výkon služby Městské policie hlavního města Prahy v době vánočních svátků zaměřen především na dohled nad bezpečností občanů a návštěvníků hlavního města Prahy a v této souvislosti skutečně není prioritou strážníků dohled v oblasti dopravy, nelze předem zcela vyloučit určitý počet oznámení na tísňovou linku 156 právě v souvislosti s nesprávným parkováním. V takovém případě mají strážníci zákonem danou povinnost každé takové oznámení prověřit. Pokud při tomto prověřování zjistí, že byl porušen zákon, tak musí přijmout příslušná opatření.  Kdyby tak neučinili, sami by se dopouštěli protiprávního jednání a vystavovali se tak možnému postihu, v krajním případě až trestně-právnímu.

 

V této souvislosti je třeba také připomenout, že změnou legislativy, která v  letošním roce nastala, nemohou strážníci řešit přestupky v dopravě tzv. napomenutím. Naopak zákon stanovuje, že je strážníci musí řešit buď oznámením správnímu orgánu, nebo pokutou.

 

Na základě výše uvedeného Vás žádáme, abyste se před zaparkováním svého automobilu přesvědčili, že parkujete v souladu s platným dopravním značením. Předejdete tak možným komplikacím.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps kveten 2018

V novém čísle vás seznámíme s činností strážníků na Praze 15, podíváme se do vojenského muzea v Lešanech, připomeneme si Pomněnkový den a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)