MG 5926 Dne 2. října 2014 v dopoledních hodinách Bc. Lucie  Michková, radní Městské části Praha 4 zodpovědná za bezpečnost a prevenci kriminality, zástupcům Městské policie hl. m. Prahy slavnostně předala pět sestav osobních počítačů, které budou využívat strážníci.

Radní Lucie Michková při předávání sdělila: „Bezpečnost obyvatel na území Městské části Praha 4 byla vždy mou prioritou, a z tohoto důvodu se jako zástupce městské části Praha 4 snažím o maximální podporu a spolupráci s pražskou městskou policií.“
„Velmi si cením spolupráce mezi Městskou částí Praha 4 a městskou policií v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality a vítám každou podporu, která usnadní strážníkům jejich každodenní práci,“ uvedl ředitel Obvodního ředitelství městské polici Praha 4 Mgr. René Štýbr při příležitosti předání zmíněných počítačových sestav.
V podobném duchu se vyjádřil i ředitel Městské policie hl. m. Prahy Ing. Eduard Šuster, který uvedl: „Jsem velmi rád, že se daří neustále prohlubovat spolupráci mezi městskými částmi a městskou policí, a konkrétně zde bych chtěl poděkovat za kompletní rekonstrukci celého patra Obvodního ředitelství Praha 4 v Táborské ulici a zároveň poděkovat za poskytnutí těchto pěti sestav osobních počítačů.“


Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka srpen web

V novém čísle vám přinášíme reportáž o používání elektromobilů u městských policií, podíváme se na problematiku nezaplacených pokut a jejich vymáhání, dále vám přinášíme článek o fungování linky 156 a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)