titulka soutez strelci

V minulém týdnu se konaly hned dvě střelecké soutěže určené pro strážníky městských policií, které organizuje Městská policie hlavního města Prahy. Obě soutěže jsou zaběhnutou dlouholetou tradicí. Strážníci mají tak na otevřené střelnici možnost zúročit své znalosti a dovednosti získávané při střeleckých výcvicích.

Ve středu 4. října se na střelnici v Chloumku u Mělníka konal XVIII. ročník Memoriálu JUDr. Jiřího Fromma. Tento závod je určen výhradně pražským strážníkům. Připravena byla čtyři stanoviště, která simulovala možné reálné situace a soutěžilo se jak v tříčlenných družstvech postavených jednotlivými útvary a obvodními ředitelstvími, tak i v jednotlivcích. Hlavní rozhodčí Mgr. Pavel Černý pplk. v. v. k soutěži uvádí: „Tento závod je určitě zvláštní tím, že to není běžné sportovní klání, ale je to jakési vyvrcholení služební přípravy. To znamená, že strážník jej provádí se svou běžnou služební ústrojí a výstrojí.“ Hodnotícími prvky jsou přesnost zásahů, čas, taktické provedení zákroku a bezpečná manipulace se zbraní. „Je to takové klání, které porovnává nejenom střelecké dovednosti, ale i ty ostatní, které mohou být užitečné v náročné službě strážníka.“ dodává Černý.

Den poté ve čtvrtek 5. října se na témže místě konal další závod v praktické střelbě „O pohár ředitele MP Praha“. Charakter závodu byl stejný jako předchozí den s drobnými úpravami a změnami v jednotlivých stanovištích. Tato soutěž je určena pro městské a obecní policie z celé České republiky a letos se konal už XXIII. ročník. Své síly si sem přijelo poměřit padesát strážníků z jedenácti různých měst, postaveno bylo celkem 13 družstev a své velké úspěchy v konečných výsledcích slavili i pražští strážníci.

Memoriál JUDr. Jiřího Fromma – umístění:

Kategorie ženy:
1. místo: Vlčková Veronika OŘ 13

2. místo: Ehrlichová Natálie OŘ 9

3. místo: Němcová Jana OŘ 2

Kategorie muži:
1. místo: Krčal Jan OŘ 4

2. místo: Ulehla Gejza OŘ 12

3. místo: Bartošák Roman OŘ 13

Kategorie družstva:
1. místo: OŘ 12 (Konečný P., Horčička T., Ulehla G.)

2. místo: Útvar psovodů (Dovrtěl J., Appl V., Pavlovský J.)

3. místo: OŘ 6 (Richter J., Šenkýř M., Prýmas J.)


„O pohár ředitele MP“ – umístění:

Kategorie ženy:
1. místo: Vlčková Veronika (MP Praha)

2. místo: Hořicová Jana (MP Plzeň)

3. místo: Ehrlichová Natálie (MP Praha)

Kategorie muži:
1. místo: Křenek Jakub (MP Rožnov pod Radhoštěm)

2. místo: Ulehla Gejza (MP Praha)

3. místo: Bartošák Roman (MP Praha)

Kategorie družstva:
1. místo: MP Rožnov pod Radhoštěm (Tesárek I., Vašut M., Křenek J.)

2. místo: MP Praha (Horčička T., Bartošák R., Ulehla G.)

3. místo: MP Jablonec nad Nisou „A“ (Paulů A., Kožený J., Brožek J.)


Více se o střeleckých kláních budete moci dočíst v dalším vydání časopisu Pražský strážník.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps kveten 2018

V novém čísle vás seznámíme s činností strážníků na Praze 15, podíváme se do vojenského muzea v Lešanech, připomeneme si Pomněnkový den a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)