Ocenění práce strážníků z Prahy 7

praha7 1Ve středu 24. září 2014 se na Strossmayerově náměstí v Praze 7 sešli zástupci Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, kteří od starosty MČ Praha 7 Marka Ječménka obdrželi pamětní medaile za kvalitní a obětavý výkon služby na území Prahy 7.

"Rád bych touto cestou ocenil práci příslušníků bezpečnostních a záchranných složek, kteří se v naší městské části dnes a denně podílejí na záchraně lidských životů a zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti. Jsem rád, že jsem dostal příležitost všem mužům a ženám, kteří zde sloužili v letech 2010 - 2014, poděkovat a vyjádřit jim své velké uznání a respekt," uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Slavnostní předání pamětních medailí před kostelem sv. Antonína bylo zahájeno ve 12 hodin a pamětní medaile zde převzalo 100 příslušníků Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy. Oceněni byli rovněž ředitelé a další čelní představitelé všech zúčastněných složek.

Zbývajícím více než 300 příslušníkům působícím na území Prahy 7 budou doručeny pamětní listy s poděkováním za výkon služby. Každá ze služeben navíc obdrží zvláštní poděkování za dlouhodobý přínos sedmé městské části.
REPORTÁŽ