Vedoucí Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy

Mgr. Radka Vetešníková
tel.: 222 025 317
vetesnikova@mppraha.cz

 

Zástupce vedoucí oddělení prevence

Mgr. Tomáš Řezník
tel.: 222 025 879
reznik.prev@mppraha.cz

Mgr. Kateřina Chalupová
tel.: 222 025 859
chalupova.prev@mppraha.cz

 

Sekretariát oddělení prevence

Lucie Háchová
tel.: 222 025 863
sekretariat.usop@mppraha.cz                     

 

Bezpečné chování  metodické programy

Ing. Zdeněk Bartoš
tel.: 222 025 887
bartos.prev@mppraha.cz

 

Dopravní výchova  metodické programy
(vč. stacionárních dětských dopravních hřišť)

Mgr. Petr Černohous
tel.: 222 025 864
cernohous.prev@mppraha.cz

 

Ochrana osob a majetku  metodické programy

Lenka Hofmanová, Dis.
tel.: 222 025 873
hofmanova.prev@mppraha.cz

 

První pomoc a požární prevence  metodické programy

Mgr. Josef Zběhlík, DiS.
tel.: 222 025 867
zbehlik.prev@mppraha.cz

 

Sociálně patologické jevy  metodické programy

Bc. Michal Petr
tel.: 222 025 874
petr.prev@mppraha.cz

 

Skupina zabezpečení  prezentační akce

Ing. Petr Řádek
tel.: 222 025 881
radek.prev@mppraha.cz

 

Kontaktní adresa:
Korunní 98/2456, 101 00 Praha 10
Dolnoměcholupská 27/58, 109 00 Praha 10