prevence12.2.2015
FOTO
Strážníci městské policie budou opět realizovat úspěšný preventivní projekt „MOSTY“

Městská policie Praha pravidelně v zimním a letním období připravuje a realizuje organizované pobyty pro děti a mládež ze sociálně slabého, málo podnětného sociálního prostředí a pro děti a mladé lidi vyrůstajících v dysfunkčních rodinách.

Pražská městská policie spolupracuje s dětskými domovy převážně se sídlem na území hlavního města Prahy a Fondem ohrožených dětí. I v letošním roce si strážníci z Oddělení prevence připravili týden zajímavých volnočasových aktivit. Děti se ve středisku „Javor“ v Jindřichově v Jizerských horách budou učit lyžovat pod dohledem zkušených instruktorů z řad strážníků. Mimo to jsou pro ně připraveny pěší výlety a spousta zimních outdoorových a indoorových her. Vyzkouší si například i jízdu na bobové dráze. Projekt „MOSTY“ městská policie realizuje od roku 2004 a za tuto dobu se projektu zúčastnilo celkem 315 dětí. Veškeré finanční náklady jsou hrazeny z grantů hlavního města Prahy. „Kriminalita dětí je celospolečensky chápána jako negativní sociální jev. Jednou z příčin těchto negativních jevů je i nenaplnění volného času dětí společensky žádoucími zájmovými aktivitami. Městská policie Praha se tímto preventivním projektem snaží nenásilnou formou pozitivně ovlivnit chování těchto dětí. Snaží se zvýšit jejich sociální vnímavost, toleranci a zodpovědnost za své chování,“ dodává ředitel Ing. Eduard Šuster.  
FOTO

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)