alkohol111.2.2015
Hned tři případy mladistvých, kteří popíjeli alkohol, řešili v těchto dnech pražští strážníci

V sobotu večer neunikla pozornosti strážníků z Prahy 14 hlučná skupinka čtyř osob, která procházela ulicí Dygrýnova. Jeden z mladíků nesl plastovou láhev s pivem. Strážníci mladé lidi vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Jak se ukázalo, jednalo se o skupinku nezletilých. Dva mladíci se hlídce přiznali, že popíjeli pivo, které si zakoupili v nedaleké prodejně a jejich doznání potvrdila i následně provedená dechová zkouška. První nadýchal 0,51‰ a druhý 1,05‰ alkoholu v dechu. U dalších dvou členů skupinky byla dechová zkouška na alkohol negativní. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu opatření. Záležitost byla také předána odboru sociálně právní ochrany dětí. Prodejce, který nezletilým prodal alkohol, bude své jednání vysvětlovat u správního orgánu příslušné městské části.

V sobotu večer se hlídka strážníků z Prahy 11 zaměřila na kontrolu podávaní alkoholu mladistvým v restauračních zařízeních. Při této kontrole v jednom z barů v ulici Arkalycká hlídka patřila dívku, která popíjela alkoholický nápoj. Strážníci dívku vyzvali k prokázání totožnosti. Dívka nebyla ještě plnoletá a provedená dechová zkouška ukázala 0,12‰ alkoholu v dechu. Obsluha baru se strážníkům přiznala, že dívce alkoholický nápoj prodala. Celá věc byla předána odboru sociálně právní ochrany dětí. Obsluze baru strážníci na místě uložili blokovou pokutu ve výši 1000 Kč.  

V pondělí večer bylo telefonicky oznámeno strážníkům z Prahy 14, že se na parkovišti v obchodním centru v Chlumecké ulici nachází skupinka osmi mladých lidí, kteří tropí výtržnosti.  Na místo byla okamžitě vyslána hlídka strážníků. Ti po příjezdu od pracovníků bezpečnostní agentury zjistili, že jeden mladík z této skupiny nejdříve rozbil láhev od alkoholu, válel se po zaparkovaných vozech a poté byl hrubý na kolemjdoucí. Strážníci všechny aktéry vyzvali k prokázání totožnosti. Ukázalo se, že všichni kromě zjevně opilého agresivního mladíka jsou plnoletí. Následně provedená orientační dechová zkouška u něj prokázala 2,33‰ alkoholu v dechu. Strážníci o celé věci informovali odbor sociálně právní ochrany dětí a předali mladistvého rodičům. Přestupek proti veřejnému pořádku bude řešit přestupková komise. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)