resuscitace10.2.2015
Strážníci z Prahy 13 pomohli ženě, která nejevila známky života

V pátek ve večerních hodinách přijala hlídka strážníků oznámení, že na hliněném kopci v Centrálním parku sedí žena, která nekomunikuje a divně se chová.

Po příjezdu hlídky se k ní přihlásil oznamovatel, který jim přesně označil místo, kde se má žena nacházet. Strážníci zde následně nalezli ženu, která nejevila známky života. Hlídka proto okamžitě zkontrolovala ženiny základní životní funkce. Puls byl velmi slabý, dech nepravidelný a žena jevila známky silného podchlazení. Na žádný z podnětů vůbec nereagovala. Strážníci proto ženu uložili do stabilizované polohy, vyčistili ústní dutinu a podle pokynů operátorky rychlé záchranné služby se o ženu starali až do příjezdu záchranářů, kteří ji poté odvezli do jedné z pražských nemocnic.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)