taxi10.2.2015
VIDEO
Strážníci dopadli řidiče neoprávněně provozujícího taxislužbu

V neděli ráno prováděli strážníci Hlídkového útvaru Městské policie Praha – skupiny taxi – kontroly zaměřené převážně na provozování taxislužby.

Hlídky byly informovány Odborem dopravy Magistrátu hlavního města Prahy o tom, že v pražských ulicích se může pohybovat vozidlo taxislužby, jehož řidič je veden jako osoba nespolehlivá pro tuto činnost, a to z důvodu dřívějšího odsouzení z trestného činu. Toto vozidlo skutečně hlídka strážníků při kontrole „potkala“, a to v ulici Francouzská asi dvě hodiny po půlnoci. Strážníci ze Skupiny Taxi ani na chvíli neváhali a přistoupili ke kontrole řidiče. Kontrolou bylo následně skutečně zjištěno, že se jedná o výše uvedenou osobu, která již nemá oprávnění provozovat službu taxi. Strážníci na místě zadrželi neplatné osvědčení řidiče taxislužby, které předali Odboru dopravy Magistrátu města Kladna. Celou věc následně předali k dořešení Odboru dopravy Městské části Prahy 2. 
VIDEO

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)