telefon31.1.2015
Pražští strážníci přispěli k záchraně dalšího lidského života

Dnes třicet minut po půlnoci bylo přijato oznámení na linku tísňového volání „156“, že v prostorách Hlavního nádraží nějaký muž vyhrožuje skokem z patra Fantovy kavárny.

Hlídky městské policie z Prahy 2, které zaslechly informaci v radiostanici, byly na místě během tří minut. Zde spatřily muže, který stál na druhé straně ochozu Fantovy kavárny. Jakmile dotyčný spatřil strážníky, začal vykřikovat, že se zabije a všechno to ukončí, protože ho už nebaví žít, že skočí do atria. Hlídky se s mužem pokusily navázat komunikaci a po chvilce se jim to podařilo. Snažily se ho odradit od jeho úmyslu. Během hovoru strážníci využili chvilkového rozptýlení dotyčného, opatrně se k němu přiblížili a za pomoci hmatů a chvatů ho přetáhli přes zábradlí ochozu do bezpečné vzdálenosti. Poté na místo přivolali záchrannou službu. Než záchranáři na místo dorazili, udržovali mužovu pozornost komunikací. Jednapadesátiletý muž se nakonec strážníkům svěřil, že se rozešel se svým přítelem, dlouhodobě trpí psychickou poruchou a nedávno byl propuštěn z psychiatrické léčebny. Z tohoto důvodu chtěl skokem ukončit svůj, pro něj beznadějný, život. Zdravotníci si muže posléze převzali do své péče a odvezli ho do jedné z pražských nemocnic.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)