nasili31.1.2015
Při řešení banálního dopravního přestupku se z řidiče stal agresor

V pátek večer prováděli strážníci z Hlídkového útvaru městské policie kontrolní činnost v ulici Chlumecká, Praha 9. Zde na výstupní zastávce městské hromadné dopravy Černý Most spatřili vozidlo, které porušilo dopravní značení zákaz zastavení. Z tohoto důvodu se vydali s řidičem vozidla jeho přestupkové jednání řešit. Během tohoto řešení zastavil za vozidlem přestupce další osobní automobil, který se dopustil stejného protiprávního jednání. Jeden z hlídky strážníků přistoupil k tomuto řidiči, aby s ním jeho přestupek vyřešil. Poté, co řidiče vyzval k prokázání totožnosti, se na něj muž rozkřikl: „Na tebe s..u, nic ti dávat nebudu, stojím tady chvilku!“. Strážník tedy zopakoval svoji výzvu. Na to mu dotyčný odpověděl: „Jdi do pr…e!“. V ten moment jak to dořekl, sešlápl prudce plynový pedál, natočil kola vozidla směrem ke strážníkovi a rozjel se přímo proti němu. Pravým předním kolem pak přejel zasahujícímu strážníkovi nohu. Strážník se instinktivně zachytil staženého okénka u ujíždějícího vozidla a levou rukou za pomoci hmatů a chvatů chytil agresivního řidiče pod krkem. Z důvodu ohrožení svého života a zdraví upustil od zákonné výzvy a po celou dobu, než muž zastavil, ho nabádal k zastavení vozidla. Řidič asi po 30 metrech jízdy a smýkání se strážníkem vozidlo přece jen zastavil. Během tohoto se vydal kolegovi na pomoc druhý strážník. Hlídka muže následně vyzvala k opuštění vozidla. Nyní dotyčný konečně výzvy uposlechl a z vozidla vystoupil. Pak dodal: „To si odskáčete, buzeranti městský…!“.  Strážníci muže omezili na osobní svobodě a předali přivolané hlídce Policie ČR k dalšímu opatření. Strážník, kterému agresivní pětadvacetiletý řidič najel na nohu, pak dále bez lékařského ošetření, pokračoval ve službě.     

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)