rum20.1.2015
Dvě opilé nezletilé dívky strážníci předali policistům

Včera odpoledne bylo přijato oznámení na linku „156“, že se ve vnitrobloku na Náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 nachází skupina dívek, které podle oznamovatele mají být buď podnapilé, nebo pod vlivem návykové látky.

Strážníci po příjezdu na uvedené místo zde našli dvě dívky, které se hlasitě smály a válely se po zemi. Při komunikaci, se kterou měly značné problémy, z nich byl silně cítit alkohol. Po výzvě, aby prokázaly svou totožnost, strážníkům sdělily, že jim ještě nebylo patnáct let. Na dotaz hlídky, zda požily nějaký alkohol, obě svorně tvrdily, že vypily každá jedno pivo. Protože se jednalo o nezletilé, strážníci na místo přivolali kolegy z Policie ČR. Provedenou dechovou zkouškou bylo u nich naměřeno 1,52 ‰ a 0,88 ‰ alkoholu. Naměřené hodnoty neodpovídaly požití jednoho piva, byly obě dívky opět dotázány, co vypily.  Na to shodně odpověděly, že si po skončení vyučování koupily v nedaleké večerce láhev tvrdého alkoholu a společně ji vypily. Dále uvedly, že si zde často kupují alkohol a cigarety nejen ony, ale i jejich spolužáci. Děvčata si následně převzali policisté k dalšímu opatření. Matky dívek byly o celé události vyrozuměny prostřednictvím operačního střediska městské policie a dále byl taktéž vyrozuměn sociální odbor pro děti a mládež.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)