40x40  Starší muž přestal dýchat a upadl do bezvědomí, nepřímá srdeční masáž strážníků byla úspěšná.
Oznámení o opilém muži, sedícím před školou v Radlické ulici, jela prověřit autohlídka včera večer. Na místě našla bezvládně ležícího muže, který těžce dýchal, nereagoval a snažil se tlouci si pěstí do hrudníku. Než se strážníkům podařilo navázat kontakt, přestal dýchat a upadl do bezvědomí. Hlídka přivolala záchrannou službu a okamžitě zahájila nepřímou srdeční masáž. Po chvilce se jí podařilo mužovo dýchání obnovit, jeho zdravotní stav kontrolovala až do příjezdu záchranářů, kteří si 61 letého muže převzali do péče. Dechová zkouška ukázala 2,28 promile.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)